Inštitút Jána Pavla II. v Ríme

Pontifikálny Inštitút pre štúdiá manželstva a rodiny bol založený 13. mája 1981 pápežom Jánom Pavlom II., aby ponúkol Cirkvi teologický, filozofický a pastorálny pohľad na pravdu o človeku, manželstve a rodine a tak pomohol kresťanským rodinám plniť si svoje misijné, apoštolské a výchovné poslanie, ku ktorému sú povolané.
 
Inštitút sa delí na centrálnu sekciu, ktorá sídli v Ríme na Lateránskej univerzite. Okrem nej existuje šesť ďalších, tzv. afiliovaných inštitútov vo svete: vo Washingtone v štáte Michigan , v Mexiko city v štáte Mexiko, vo Valencii v Španielsku, v Salvadore v Brazílii, v Cotonou v Benine v Afrike, v Changanacherry v Indii a v asociovanom centre v Melbourne v Austrálii.
 
Inštitút Jána Pavla II. pomáha kňazom, rehoľníkom a laikom pochopiť Boží plán s manželstvom a rodinou. Študenti prichádzajúci z celého sveta si môžu vybrať z viacerých študijných programov:
  • Licenciát z teológie manželstva a rodiny
  • Doktorát z teológie so špecializáciou na teológiu manželstva
  • Master program z Náuky o manželstve a rodine
  • Master program z bioetiky a formácie
  • Letný kurz pastorácie rodín
 
Licenciát a doktorát môžu absolvovať tí, ktorí absolvovali štúdia z teológie. Pozostávajú z dennej formy štúdia a trvajú dva roky. Pre všetkých ostatných sú otvorené master programy. Master program z Náuky o manželstve a rodine je možné študovať v dennej forme, ktorá pozostáva z dvoch semestrov prednášok na Inštitúte a z dvoch semestrov externého štúdia, ktoré spočíva v písaní záverečnej práce. Tento program je možné realizovať i v externej forme. Trvá tri roky a skladá sa z cyklických stretnutí. Každý rok obsahuje tri intenzívne týždne (jeden v máji a dva v júli). Master program z bioetiky a formácie trvá dva roky v externej forme. Pozostáva zo štyroch intenzívnych týždňov po 44 hodín/týždeň. Kurz pastorácie rodín je ponukou formácie pre animátorov rodinnej pastorácie v diecézach a farnostiach. Kurz trvá tri roky a skladá sa z 2-týždenných stretnutí v každom roku.
 
Viac informácií o štúdiu nájdete na stránkach Inštitútu v Ríme www.istitutogp2.it alebo na stránkach Inštitútu vo Washingtone www.johnpaulii.edu
 
Späť na VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE A PROGRAMY