Katechézy

Katechézy na tému Láska je naším poslaním. Rodina plná života môžu poslúžiť kňazom k príprave na stretnutia s rodinami vo farnosti, pre príhovor pri svätej omši alebo prednášku pre manželov. Najvhodnejšie by bolo, keby sa mesačne preberali v malých spoločenstvách rodín vo farnosti.
„Tieto katechézy vysvetľujú, prečo katolícke učenie o sexualite, manželstve a rodine vychádza z našej základnej viery v Ježiša. Uvedené katechézy začínajú rozprávaním o stvorení človeka a jeho páde a o výzvach, ktorým čelí. Zdôrazňujú však Boží plán pre našu spásu. Láska je naším poslaním, lebo len vtedy, keď milujeme Boha a jeden druhého, sme plní života. Druhý vatikánsky koncil učil, že každá rodina je „domáca cirkev“, malá bunka veľkej univerzálnej Cirkvi. Uvedené katechézy vysvetľujú, čo to znamená.
Povzbudzujeme všetkých, aby sa zaoberali týmito katechézami, diskutovali o nich s inými, predovšetkým vo farnostiach a aby sa modlili o poznanie, ako môže Cirkev lepšie slúžiť rodinám, a ako môžu rodiny slúžiť Cirkvi. Rodina a Cirkev totiž závisia jedna od druhej.“ Takto uvádza prípravné katechézy Mons. Charles J. Chaput, OFMCap., arcibiskup Philadelphie a Mons. Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej rady pre rodinu.
 
 
Pripravné katechézy Láska je naším poslanim. Rodina plná života vyšli v slovenčine.
Brožúrku si môžete objednať na sekretariáte Rady KBS pre rodinu. Kontakt: 02/592065080903659588rodina@kbs.sk