Rodina: práca a sviatok (Konferencia Rady KBS pre rodinu) 21.10.2011

Dňa 21.10.2011 sa konala na Teologickej fakulte v Košiciach konferencia Rodina: práca a sviatok pod záštitou Mons. Milana Chautura, CSsR, košického eparchu a predsedu Rady KBS pre rodinu, v rámci prípravy na VII. Svetové stretnutie rodín, Miláno 2012. Organizátormi konferencie boli Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska v spolupráci so Sociálnou subkomisiou KBS a Teologickou fakultou KU v Košiciach.
 
Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre odborné a pastoračné pohľady na vzájomné ovplyvňovanie sa rodiny, práce a prežívania sviatočného a oddychového času v súčasnom svete. Aby rodina bola zdravá a funkčná, potrebuje podporu farského spoločenstva, obce a zamestnávateľa. Odborníci a praktici z týchto prostredí svojimi poznatkami a skúsenosťami umožnili diskusiu a predložili spôsoby, ktoré pomôžu rodine, aby „sa stala tým, čím je!“ (porov. FC 43).
 
Program a texty niektorých príspevkov:
1. Poslanie manželstva a rodiny (Mons. Milan Chautur, CSsR, košický eparcha a predseda Rady KBS pre rodinu)
2. Rodina a práca v sociálnom učení Cirkvi (Ing. Martin Štochmaľ, ACCA, PhD., člen správnej rady CEBSI)
3. Súčasná rodina a jej hodnoty (Ing. Pavol Hric, riaditeľ fy APEX) 
4. Podnik ústretový k rodine (Ing. Ľubomír Maciak, riaditeľ Sanatória Tatranská kotlina)
5. Možnosti obce pri podpore rodiny (RNDr.Rudolf Bauer, starosta MČ Košice – západ)
6. Obec príťažlivá pre rodiny (Ing. Eduard Vokál, primátor mesta Lipany)
7. Farnosť a duchovná podpora rodín (PhLic. Ladislav Cichý, dekan, Sabinov)
8. Kurzy prípravy na manželstvo (Manželia Jozef a Simona Predáčoví)
 
Príspevky v rámci diskusie
Skúsenosti so zlaďovaním pracovného času a odpočinku u nás a v zahraničí – Ing. Michal Sabo
Nedeľa nedeľou - Ing. Mgr. Pavol Kossey
Obec Nový Ruskov pre rodiny - Ing. Ján Borovský
Duchovná podpora rodín vo farnosti Vranov nad Topľou – RNDr. Miroslav Bradovka