Zahraničné pastoračné pomôcky

Centrum pre pastoráciu rodín Rímskej diecézy vydáva Príručku pre animátorov prípravných stretnutí na manželstvo. Celá príprava je rozdelená a zoradená do dvoch hlavných línií: línia spoznávania sa a línia budovania vzťahu. Príprava snúbencov obsahuje 11 tém. Pri každej z nich je možné dať priestor „Slovu“, modlitbe alebo nejakej aktivite. 
Pastoračný materiál komunity Caresto v Taliansku, ktorá sa zameriava na manželskú a rodinnú spiritualitu, sa skladá z knihy a pracovného zošita. Veľkou devízou tejto pomôcky je dialogický charakter stretnutí, ktoré vytvárajú svoj dialogický charakter jednak zo strany prednášateľov a jednak zo strany snúbencov.  
UPC v Bratislave ponúka preklad materiálu A Program of Preparation for Christian Marriage. Materiál sa využíva pri prípravách na manželstvo v UPC. Jeho silnou stránkou sú mnohé konkrétne cvičenia, ktoré pomáhaju v dialógu odhaliť i zabudnuté témy komunikácie. Celá príprava kladie dôraz na uvedomelé a zodpovedné rozhodnutie snúbencov pre spoločný život v manželstve.
 
Metodika kurzu prípravy na manželstvo je prevzatá z Poľska a obsahuje 11 rozpracovaných stretnutí z oblasti teológie, psychológie, pedagogiky a prirodzených metód plánovania rodičovstva. Skladá sa predovšetkým z teoretickej časti, ktorú dopĺňa niekoľko praktických úloh pre snúbencov.