Pápežská rada pre rodinu

Pápežská Rada pre rodinu (Pontificium Consilium pro Familia) bola založená v roku 1981 pápežom Jánom Pavlom II. čím nahradila tzv. Výbor pre rodinu, ktorý vytvoril pápež Pavol VI. v roku 1973. Rada je zodpovedná za podporu pastoračnej služby a apoštolátu do rodiny aplikovaním učenia a vedenia Učiteľského úradu tak, aby napomáhala kresťanským rodinám plniť výchovné a apoštolské poslanie, ku ktorému je povolaná.
 
Rada podporuje a koordinuje pastoračnú činnosť v nasledujúcich špecifických témach: zodpovedné plodenie, obrana ľudského života vo všetkých fázach jeho existencie - od počatia až po prirodzenú smrť, teológia a katechéza rodiny, spiritualita manželstva a rodiny, právo rodín a detí, formácia laikov zaangažovaných v pastorácii rodín, kurzy prípravy na manželstvo.
 
Prezidentský výbor sa skladá z 18 kardinálov a siedmych arcibiskupov a biskupov, 20 manželských párov z celého sveta. Rada takisto spolupracuje so 40 konzultormi.
 
Od roku 1994, ponúka Rada na žiadosť niektorých konferencií biskupov kurzy pre biskupov a pastoračných pracovníkov na tému: „Rodina, život a etické otázky.
 
Od roku 1994, ktorý bol Pápežom Jánom Pavlom II. vyhlásený za Rok rodiny, je Rada zodpovedná aj za organizáciu Svetových stretnutí rodín, ktoré sa doteraz konali v Ríme (1994), Rio de Janeiro (1997), v Ríme (2000), Manile (2003), Valencii (2006) a Mexico City (2009) a v Miláne (2012).
 
Súčasným predsedom Pápežskej rady pre rodinu je Mons. Vincenzo Paglia a sekretárom Mons. Jean Laffitte.
 
Oficiálna stránka Pápežskej rady pre rodinu