Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy

 
Diecézne pastoračné centrum vzniklo dňa 1. augusta 2003. Jeho zriaďovateľom je diecézny biskup banskobystrickej diecézy Mons. Rudolf Baláž. Prvotným podnetom bola túžba odovzdať skúsenosť Cirkvi o rodine dnešným manželom, aby čím lepšie rozumeli svojmu vlastnému manželstvu a tak vytvorili schopnú a zdravú rodinu.
 
 
Činnosť:
Hlavným poslaním Diecézneho pastoračného centra pre rodinu je poukázať na rodinu ako základnú hodnotu, ktorú treba chrániť a ponúknuť spoločnosti hlbší pohľad na dôležitosť rodiny. Usiluje sa poskytovať podporu a ochranu rodinných hodnôt a taktiež ponúkať v duchovnej oblasti naplnenie túžob, ktoré sú prirodzene v každom človeku. Súčasťou tohto poslania je napomáhať efektívnejšiu pastoračnú činnosť Cirkvi na území banskobystrickej diecézy tak, aby kňazi a rodiny podieľajúce sa na pastorácii rodín, nachádzali v centre nové zdroje inšpirácie a možností pre svoju službu rodinám v jednotlivých farnostiach.
 
Riaditeľ: ThLic. Marek Iskra
 
Kontakt:
Kapitulská 21, 974 00 Banská Bystrica
www.rodinabb.sk
rodinabb@rodinabb.sk
048/472 02 21