Svätosť v rodinách sveta

Vydavateľstvo Zachej v spolupráci s Radou KBS pre rodinu a Opus Dei pripravili preklad pastoračnej príručky Svätosť v rodinách sveta. Ide o materiál Dikastéria pre laikov rodinu a život, ktorý bol vydaný pred 10. svetovým stretnutím rodín v Ríme.
 
Predstavuje 8 manželských párov v procese beatifikácie/kanonizácie (Taliansko, Španielsko, Južná Amerika, Afrika, Ázia), ktoré ukazujú, že svätosť, ku ktorej sme všetci povolaní, je možnou realitou.
Vťahujúce príbehy cez ktoré sa rodiny môžu identifikovať – ako manželskú a rodinnú spiritualitu žiť.
Hovorí, že rodina je prvým miestom, kde sa formuje svätosť každého, cez dvere domu prechádzajú svätí.
Vo svete je množstvo svätých rodín. O väčšine z nich sme však nikdy nepočuli.
Chýbajú vzory manželskej a rodinnej spirituality – väčšina manželov preberá modely spirituality z iných stavov.
Nejde len o životopisnú knihu, ale pastoračnú príručku, s ktorou je možné pracovať v rodine, na stretkách, vo farnostiach.
 

Štruktúra

Životopisné poznámky
Každodenný život rodiny (vzťah, výchova, vzťah k práci, druhým, špecifická črta, svedectvo)
Proces beatifikácie/kanonizácie
Nástroje „svätosti“ – kt. sa posväcovali (manželský dialóg, duchovný sprievodca, modlitba, sviatosti, domáca liturgia, priateľstvo...)
Každá časť – ilustrovaná niekoľkými nápadmi na zamyslenie a aplikáciu modelov do života rodiny

 

Obsah

1. „Spoločná“ cesta „do neba“: Svätí Louis Martin a Zélie Guérinová, rodičia sv. Terézie z Lisieux (Francúzsko)
2. Vlákna, ktoré sa prelínajú: Blahoslavení Luigi Beltrame Quattrocchi a Mária Corsini, rodičia blahoslaveného Enrica Beltrame Quattrocchi (Taliansko)
3. Boh nás drží vo svojich rukách: Ctihodní Sergio Bernardini a Domenica Bedonni (Taliansko)
4. Každým dňom viac zamilovaní: Boží služobníci Tomás Alvira a Paquita Domínguez Susín (Španielsko)
5. Pozerať Božími očami: Boží služobníci Ulisse Amendolagine a Lelia Cossidente (Taliansko)
6. Stále rásť v láske: Boží služobníci Eduardo Ortiz de Landázuri Fernández de Heredia a Laura Busca Otaegui (Španielsko)
7. Svetlo v tmách: Boží služobníci Takashi Paolo a Midori Marina Nagai (Japonsko)
8. Rodina v nebi: Boží služobníci Cyprien Rugamba a Daphrose Mukansanga (Rwanda)

 

Z úvodu

Prečo tieto rodiny?
V texte, ktorý tu uvádzame, sme zhromaždili osem manželských párov, ktorých proces blahorečenia a svätorečenia sa možno nikdy neskončí, no môžu nám dovoliť privoňať k „ovzdušiu svätosti“. Sú to „normálne“ rodiny, ktoré napriek tomu dokázali rozpoznať Krista vo svojich každodenných vzťahoch a udržať svoj pohľad upretý na Boha, čím mu umožnili urobiť bežnú podobu ich dňa „výnimočnou“ (GE 17).
 
Niektoré z týchto párov žili v minulom storočí, iné skôr, ale keď čítame stránky ich denníkov a svedectvá tých, ktorí sa s nimi stretli, uvedomujeme si, že sa neodlišujú od tej našej rodiny. Majú rovnaké problémy s láskou, nedorozumeniami, ťažkosťami súvisiacimi s prácou, výchovou detí a výzvami, ktoré má voči nim spoločnosť – a ktorým sa nikdy nevyhneme – nenaklonená prijímať rozhodnutia v súlade s kresťanstvom. Mohli sme vybrať aj iné manželské páry, pri ktorých prebieha proces blahorečenia, ale radšej sme pripravili krátku, ľahko dostupnú brožúru, ktorá si nenárokuje byť úplná ani vyčerpávajúca, ale skôr poukazuje na podobnosť týchto rodín s tzv. rodinami dneška. Prostredníctvom anekdot, spomienok a svedectiev ukáže, že svätosť, ku ktorej sme všetci povolaní, sa skutočne dá žiť! A nielen to. Takisto zistíme, že nástroje, ktoré nám Pán dáva k dispozícii, sú v konečnom dôsledku vždy tie isté: modlitba, sviatosti, hľadanie Boha, odovzdanosť, skutky lásky a služba druhým.
 
Dúfame, že každý z nás bude povzbudený hľadať podobne ako tieto páry, pôvodnú a jedinú cestu svätosti, ktorú si Pán želá dať našej rodine, pričom nám pripomína, že „miera našej svätosti“ nezávisí od našej veľkosti, ale skôr „od výšky, ktorú v nás dosahuje Kristus“. (GE 21).
 
Gabriella Gambino, podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život
 
Knihu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve Zachej (aj vo forme e-knihy). Nájdete tu aj ukážku (po prihlásení).