Svetový deň starých rodičov a seniorov

Tento deň bol ustanovený v roku 2021 a každoročne sa slávi v celej Cirkvi na štvrtú júlovú nedeľu, blízko sviatku svätého Joachima a svätej Anny, Ježišových "starých rodičov". Pápež pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné, a vyzýva ich, aby "boli učiteľmi pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším. Táto misia sa začína vo vlastnej rodine, ale nekončí tam, ale siaha k "mnohým vystrašeným vnúčatám, ktoré sme ešte nestretli a ktoré možno utekajú pred vojnou alebo trpia kvôli nej" na Ukrajine, v Afganistane, Južnom Sudáne alebo na iných miestach sveta. Svätý Otec pozýva starých rodičov a starších ľudí, aby naďalej prinášali ovocie, a navrhuje im, aby osobitným spôsobom prežívali rozmer modlitby.
 

Organizátor

Dikastérium pre laikov, rodinu a život, Konferencia biskupov Slovenska, jednotlivé diecézy a farnosti.
 

História

31. januára 2021 Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni“ (Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka. Myšlienkou bolo vytvoriť čo najviac decentralizovaný deň, aby sa toto posolstvo dostalo ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, dokonca aj k tým najosamelejším. Tento deň má byť príležitosťou na prežívanie vychádzajúcej Cirkvi. Spôsob, akým bude každá diecéza alebo farnosť sláviť tento deň môže byť úplne odlišné a prispôsobené pastoračným potrebám každého kontextu. Tam, kde už takáto tradícia existuje, pozývame vás, aby ste ju udržiavali.
 

Logo

Pápež František v modlitbe Anjel Pána, ktorou tento deň vyhlásil, označil tento deň za "sviatok stretnutia", a preto sme za logo podujatia bolo vybrané objatie. Vo vodoznaku možno čítať puto, na ktorom Svätý Otec tak veľmi trvá, medzi starými rodičmi a ich vnúčatami, ale objatie by mohlo byť aj medzi dvoma manželmi, ktorí sú už v rokoch, ale ich vzájomná láska vzrástla; alebo medzi dvoma staršími ženami, ktoré sa vzhľadom na ubúdajúce sily a obmedzené zdroje rozhodli bývať spolu, aby sa navzájom podporovali; alebo aj medzi mladým človekom, ktorý sa sám vyberie na stretnutie so starším človekom, aby oslávil Svetový deň starých rodičov a starších ľudí. Logo v sebe skrýva aj nostalgiu za časmi, keď sa ľudia mohli slobodne objímať, a vyjadruje želanie, aby sa to čoskoro obnovilo aj na miestach, kde je to stále nevysvetliteľne zakázané.
 

4. Svetový deň starých rodičov a seniorov

Termín: 28. júl 2024
Téma: "Neopusť ma v čase staroby" (Žalm 71, 9)
 

Materiály k 4. ročníku (2024)

Posolstvo pápeža Františka seniorom PDF
Pastoračné usmernenia a liturgická príručka PDF
Oficiálna modlitba PDF
Grafické materiály Na stiahnutie
 

 

Cyklus katechéz pápeža Františka o zmysle a hodnote staroby

 

Dokumenty Cirkvi k téme

František: Fratelli tutti (čl. 13, 14, 18, 19, 35, 98, 186, 230)
František: Christus Vivit (6. kapitola)
Ján Pavol II: List starším ľuďom
Ján Pavol II: Salvifici doloris Apoštolský list o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia
Ján Pavol II: Familiaris consortio (čl. 27)
Ján Pavol II: Christifideles laici (čl. 48)
Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný a evanjelizačný plán 2007-13. (Časť 4.5)
 

Odporúčané spôsoby slávenia

Dikastérium pre laikov, rodinu a život pozýva veriacich najmä k dvom konkrétnym formám zapojenia sa do slávenia Svetového dňa starých rodičov: 
Návšteva starých ľudí – Dikastérium vyzýva vnúčatá, aby navštívili svojich starých rodičov a mladých z farností a cirkevných spoločenstiev, aby sa vybrali hľadať osamelých starších ľudí vo svojom okolí. Počas návštevy môžu vnúčatá a mladí predniesť pápežovo posolstvo alebo si vypočuť video, pomodliť sa modlitbu pripravenú na tento deň, darovať kvet alebo malý darček. Návšteva osamelého staršieho človeka je spôsob, ako znovu získať aspoň minimálnu normálnosť a odolať pokušeniu byť sám a myšlienke, že osamelosť je osud.
 
Osobitná sv. omša – Dikastérium vyzýva jednotlivé diecézy a farnosti, aby, pokiaľ je to možné, venovali jednu zo svätých omší spomínanej nedele práve seniorom a „aby ich početná prítomnosť v chráme bola prejavom dôležitosti, ktorú zohrávajú v spoločenstve“. Dikastérium navrhuje zorganizovať podobné eucharistické slávenia aj v nemocniciach či v domovoch dôchodcov v blízkosti dňa samotného sviatku.
Farnosti sú pozvané k zdôrazneniu témy pri sv. omši/liturgii, je možné prečítať, či vytlačiť posolstvo vo forme darčeku seniorom, obdarovať starších ľudí malým darčekom…
Dobrým podnetom v našom kultúrnom prostredí môže byť oživenie pútí ku cti sv. Anny za účasti starých rodičov a vnúčat.
 

Materiály z 1. ročníka (2021)

Posolstvo pápeža Františka seniorom PDF & Brožúra & WEB
Slová pápeža Františka PDF
Modlitba na prvý svetový deň starých rodičov a seniorov PDF & Video
Osobitný dekrét Apoštolskej penitenciárie o získaní plnomocných odpustkov
Pastoračné usmernenia PDF
Liturgická príručka PDF
 

Materiály z 2. ročníka (2022)

Oficiálna modlitba PDF WORD
 

Materiály z 3. ročníka (2023)

Posolstvo pápeža Františka seniorom PDF & PUB & Brožúra & WEB & OFICIÁLNA GRAFIKA & leták A5 & leták A5 (tlač)
Oficiálna modlitba PDF & WORD