Hlavné ciele kurzov

1.Sprostredkovať snúbencom ľudský a kresťanský pohľad na manželstvo a rodinu a ponúknuť svedectvo kresťanského života manželov
2.Ponúknuť snúbencom priestor na vytvorenie prvých kontaktov a priateľstiev, aby si neskôr ľahšie vybudovali spoločenstvo rodín
3.Ponúknuť snúbencom už počas prípravy na manželstvo oboznámenie s prorodinnými programami, ktoré im neskôr môžu pomôcť pri budovaní rodiny a riešení kríz
4.Pripraviť snúbencov na zapojenie sa do farského života vo forme rodiny