Ciele projektu

1. Posilniť čas blízkej prípravy na manželstvo ponukou kurzov prípravy na manželstvo.
2. Ponúknuť kurzy blízkej prípravy na manželstvo mladým ľuďom v čase aspoň 1 rok pre sobášom.
3. Snúbencom, ktorí neabsolvovali blízku prípravu na manželstvo ponúknuť kurz v rámci bezprostrednej prípravy.
4. Zapojiť do kurzov blízkej prípravy čím viac manželov a odborníkov v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva, výchovy a vzťahov v manželstve.
5. Vytvoriť v diecézach pastoračné skupiny zložené z kňaza, manželských párov a odborníkov, ktoré by viedli kurzy prípravy na dekanátnych úrovniach.
6. Pripraviť v roku 2009 v každej diecéze min. jeden pilotný Kurz blízkej prípravy na manželstvo.