Metodika kurzov

Tri formy kurzov
Každé kurz obsahoval 9 stretnutí v dĺžke 90 minút, ktoré boli v rámci diecézy ponúknuté v troch formách.
Večerná forma ponúkla 9 stretnutí vo večerných hodinách. Denná forma tri soboty resp. nedele s tromi stretnutiami v jeden deň.
Víkendová forma zas obsahovala tri stretnutia počas každého dňa od piatku do nedele.
 
Štruktúra stretnutia
Každé stretnutie malo v základe jednotnú štruktúru postavenú nasledovne:
Úvod do témy cez modlitbu resp. spoločnú aktivitu (cca 5 min.)
Prezentácia novej témy (cca 40 min.)
Aktivita snúbencov (cca 20 min.)
Spoločná diskusia (cca 20 min.)
Zhrnutie stretnutia a modlitba na záver (cca 5min.)
 
Sprievodný program
Každý kurz bol obohatený sprievodným programom, ktorého cieľom bolo budovanie spoločenstva na prirodzenej i sviatostnej rovine. Išlo o ponuku spoločnej svätej omše hlavne na víkendových kurzoch, ponuka sviatosti zmierenia, adorácií, spoločné stolovanie, občerstvenie počas prestávok, pozeranie filmu s  tematikou príbuznou obsahu stretnutí na kurze a pod. Pre mladé páry to boli zároveň príležitosti viac sa spoznať navzájom a zostať spolu v kontakte aj po uzavretí sobáša.
 
Celková atmosféra
Dôležitými prvkami kurzu bolo aj osobné privítanie snúbencov animátorskými pármi, pripravené personalizované obaly na pracovné materiály s menovkami na základe prihlášky, kartičky s menami na stoloch, vyzdobená miestnosť napr. obrazom Svätej rodiny, kvetmi, pripravené malé občerstvenie a podobne. Tieto drobné prvky často dokázali odbúrať prvotné napätie a nezáujem u tých párov, ktoré brali účasť na kurze ako nevyhnutnú povinnosť, ale vytvorili dobrú atmosféru aj pre tých, ktorí sami hľadali intenzívnejšiu formu prípravy.
 
Vedenie kurzu
Každý kurz prebiehal pod vedením tímu, pozostávajúceho z kňaza a min. jedného animátorského manželského páru. Ďalšími členmi tímu boli lektorské manželské páry a ďalší prizvaní odborníci. Na všetkých stretnutiach počas kurzov sa zúčastňovalo minimálne základné jadro tohto tímu v podobe kňaza a jedného manželského páru. Neustála prítomnosť tých istých zodpovedných ľudí za kurz pomáha vytvárať vzťah dôvery medzi snúbencami a ľuďmi z tímu, ktorý je neoceniteľný jednak pri diskusiách na náročné témy, ale aj pre neskoršie obdobie prvých kríz, keď mladí manželia vedia, že je niekto, koho poznajú, kto je schopný ich pochopiť a poradiť im.