Témy kurzu

I. Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
II. Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
III. Manželská láska
IV. Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
V. Kresťanská viera
VI. Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine
VII. Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
VIII. Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
IX. Sviatosti, sviatosť manželstva