Centrum pre rodinu Pezinok

Centrum pre rodinu Pezinok je občianske združenie, ktorého cieľom je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt rodiny, poskytnutie sociálnej pomoci, výchova a vzdelávanie. Centrum sprevádza rodiny, pomáha im objavovať hodnotu manželstva a rodiny, dar života, úlohu otca i matky rodina, znovu vybudovať stratenú vzájomnú dôveru, úctu a vernosť, aby bola rodina prvou prioritou života. Základný rámec aktivít CPR smeruje k trom cieľovým skupinám s prihliadnutím a usmerneniami Pastoračného plánu Katolíckej Cirkvi na obdobie 2007 – 2013.
 
Činnosť:
  • Materské centrum „MaMaTaTaJa“ ponúka duchovné, vzdelávacie a voľnočasové aktivity, burzy detského šatstva.
  • Sekcia „Rodina“ organizuje prípravy snúbencov, formačné programy pre manželov - Manželské večery (2x ročne) a tábory pre rodiny.
  • Sekcia „Sociálna pomoc a poradenstvo“ ponúka projekt „Sára“, modlitbovú reťaz rodín vo farnosti - putujúci obraz „Svätej rodiny“, zbierky šatstva, šírenie myšlienky profesionálneho rodičovstva,  poradňu symptotermálnej metódy plánovania rodičovstva, liečebno-pedagogické poradenstvo.
 
Štatutár: Bc. Martina Šipošová
 
Kontakt:
Farská 5, 902 01 Pezinok
www.pezinskerodiny.sk
statutar@pezinskerodiny.sk
0903 668 033