Centrum pre rodinu Poprad

Centrum pre rodinu Poprad je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2001. Svojimi aktivitami chce pomôcť rodine objaviť jej pôvodnú hodnotu, jej nenahraditeľnosť a jedinečnosť. Upevňovať vzťahy medzi rodinami navzájom, ako aj pomôcť budovať spoločenstvá rodín zjednotených myšlienkou vzájomnej pomoci a solidarity.
 
 
 
Činnosť:
1. Voľnočasové aktivity – aby ste mohli zmysluplne a príjemne tráviť čas so svojou rodinou. 
2. Letná dovolenka rodín – oddychový pobyt pre rodiny s ponukou spoločného programu (výlety, hry, diskusné večery, súťaže).
3. Nedeľné rodinné odpoludnia – program pre celú rodinu jedenkrát v mesiaci (adventné, veľkonočné odpoludnie, vianočný jarmok, karneval, deň rodiny, výlety, športové odpoludnia). 
4. Tvorivé dielne – rodičia si tu môžu spolu s deťmi vyrábať rôzne dekoratívne a úžitkové predmety. 
5. Ples kresťanských rodín a mládeže. 
A ďalšie aktivity...
 
Riaditeľ: Beáta Spodná
 
Kontakt:
Tajovského 3015/20, 058 01 Poprad
www.rodinapp.sk
rodinapp@centrum.sk
0915 972 513