Odborné prednášky a zborníky

Konferencie Rady KBS pre rodinu

Pastorácia rodiny vo farnosti, 29. október 2014, Badín
Rodina: práca a sviatok, 21.október 2011, Košice
 

Ďalšie konferencie a odborné prednášky

Odovzdávanie viery v rodine. Odborný seminár Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy (14.3.2015)
Rodina a farnosť: perspektívy novej evanjelizácie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie TF KU (20. 9. 2013)
Deklarácia 7. Európskeho kongresu rodín (29.8. - 1.9. 2012)
Livio Melina: Prorocký charakter Humanae vitae a pravda ohľadne manželskej lásky a zodpovedného odovzdávania života (5.9.2009)
Dr. Michele Barbato: Antropologické základy vzdelávacieho procesu k zodpovednej prokreácii (5.9.2009)