Ďalšie dokumenty o rodine

Česká biskupská konferencia

Smernice ČBK pre prípravu na sviatosť manželstva v ČR
 

Španielska biskupská konferencia

Pravda o láske človeka. Základné pohľady na manželskú lásku, rodovú ideológiu a legislatívu ohľadom rodiny.
 

Francúzska biskupská konferencia

Doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference: O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii
 

Dokumenty zahraničných biskupov

Vieroučná nóta kardinála Carla Caffarru: Manželstvo a homosexuálne partnerstvá
List kardinála Tettamanziho rodinám: Veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ
 
 

Dokumenty o rozvedených a znovuzosobášených