Dokumenty KBS o rodine

Vyhlásenia, stanoviská a dekréty

Vyhlásenie k voľnej nedeli (2020)
Vyhlásenie ku Dňu počatého dieťaťa (2019)
Vyhlásenie ku kauze Coman (2018)
Vyhlásenie KBS k demografickej situácii (2017)
Stanovisko KBS ku schváleniu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv (2015)
Vyhlásenie KBS k referendu o ochrane rodiny (2015)
Vyhlásenie KBS k referendu o ochrane rodiny (2014)
Reakcia KBS na prijatie návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti (2014)
Vyhlásenie KBS o konaní II. národného pochodu za život (2014)
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k šíreniu rodovej ideológie (2014)
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnym otázkam ochrany života (2013)
Dekrét Konferencie biskupov Slovenska, ktorým sa odporúča spôsob postupovania pri žiadosti o povolenie asistovať pri uzatváraní manželstva a pri žiadosti o dišpenz od prekážky rozdielnosti kultu (2013)
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o rodovej rovnosti (2013)
Dišpenz od kánonickej formy slávenia manželstva. Normy Konferencie biskupov Slovenska, podľa ktorých sa má na Slovensku udeľovať dišpenz od kánonickej formy jednotným spôsobom (2009)
Zásadné pripomienky KBS k Národnému programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia (2008)
Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku (2007 - 2013)
Vyhlásenie KBS k televíznemu vysielaniu tzv. reality šou (2005)
Vyhlásenie KBS k aktuálnej diskusii v otázke interrupcií (2003)
Vyhlásenie KBS k vyučovaniu predmetu náboženská výchova na školách (2002)
Stanovisko KBS k Vyhláseniu Pápežskej rady pre rodinu (o pastoračnej starostlivosti o homosexuálne osoby) (2000)
 

Pastierske listy biskupov o rodine

Pastiersky list k Národnému pochodu za život (6. 9. 2015)
Pastiersky list k referendu o ochrane rodiny (1. 2. 2015)
Pastiersky list biskupov Slovenska na tému rodovej rovnosti (1.12.2013)
Pastiersky list biskupov k Národnému pochodu za život (1. 9. 2013)
Pastiersky list košického arcibiskupa a eparchu ku dňu rodiny 2013 (28. 4. 2013)
Pastiersky list košického arcibiskupa a eparchu ku dňu rodiny 2012 (29. 4. 2012)
Pastiersky list košického arcibiskupa a eparchu ku dňu rodiny 2011 (8. 5. 2011)
Pastiersky list biskupov Slovenska o bioetických otázkach (15.8.2009)
Pastiersky list banskobystrického biskupa rodinám (27.12.2009)
Pastiersky list žilinského biskupa rodinám (27.12.2009)
Pastiersky list trnavského arcibiskupa rodinám (27.12.2009)
Pastiersky list košického arcibiskupa rodinám (27.12.2009)
Príhovor kardinála Jozefa Tomka rodinám (27.12.2009)
Pastiersky list biskupov Slovenska k Sviatku Svätej rodiny (28.12.2008)
Pastiersky list k 25. marcu (2007)
Pastiersky list rodinám (13. mája 2007)
Pastiersky list o svätení nedele (2002)
Pastiersky list k otázkam viery a ekológie (2001)
Pastiersky list k otázke jógy na školách (2001)
Pastiersky list k 25. marcu (2001)