Dokumenty vatikánskych úradov o rodine

Dikastérium pre laikov, rodinu a život

Podnety na zamyslenie pre synodálnu cestu s rodinami (2022)
Katechumenátne itineráre pre manželský život (2022)
 

Pápežská rada pre rodinu (do r. 2016)

Rod – kontroverzná téma. Vybrané články z Lexikónu nejasných a sporných termínov o rodine, živote a etických otázkach (2013)
Závery z plenárneho zhromaždenia Pápežskej rady pre rodinu (2002) [AnglickyTalianskyPotrugalskyŠpanielsky]
Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života (2000)
Rodina, manželstvo a faktické spolužitie (2000)
Vyhlásenie k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o rešpektovaní ľudských práv (1997)
Ľudská sexualita – pravda a poslanie : smernice pre výchovu v rodine (1995)
Príprava na sviatosť manželstva (1993)
 

Pápežská rada pre laikov (do r. 2016)

 

Pápežská akadémia pre život

 

Kongregácia pre náuku viery

Nóta o znehodnocovaní sexuality v súvislosti s istými interpretáciami knihy Luce del mondo (Svetlo sveta)
Dignitas personae. Inštrukcia o niektorých otázkach bioetiky (2010)
Vysvetlenie ohľadom umelého potratu (2010)
List biskupom Katolíckej cirkvi o spolupráci mužov a žien v cirkvi a vo svete (2004)
Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami (2003)
Annus internationalis familiae. List biskupom Katolíckej cirkvi o prijímaní eucharistie zo strany rozvedených veriacich, ktorí uzavreli nové manželstvo (1994)
Odpovede na otázky týkajúce sa „izolácie maternice“ a súvisiacich problémov (1993)
Donum vitae. O rešpektovaní začínajúceho ľudského života a o dôstojnosti plodenia : odpovede na niektoré aktuálne otázky (1987)
Persona humana. O niektorých otázkach sexuálnej etiky (1975)
 

Kongregácia pre katolícku výchovu

Smernice na formáciu seminaristov ohľadne problémov týkajúcich sa manželstva a rodiny (1995)  
O ľudskej láske. Výchovné smernice. Náčrt sexuálnej výchovy (1983)
 

Apoštolská penitenciária

O užívaní výlučne neplodných dní (1932)
Morálna prípustnosť využívania neplodných dní (1880)
Responsum ad dubium ohľadom používania periodickej abstinencie (1853)
 

Medzinárodná teologická komisia

Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu
 

Pápežská rada pre výklad textov zákonov

 
Ostatné dokumenty vatikánskych úradov nájdete TU.