Prednášky Gabriele Kuby na Slovensku (7. - 10. 10. 2013)

Gabriele Kuby sa narodila v  roku 1944, vyštudovala sociológiu a žije ako spisovateľka v Bavorsku. Je matkou troch detí. V roku 1997 prijala kresťanstvo a odvtedy napísala 11 kníh  s tématikou lásky, sexuality, čistoty, sexuálnej revolúcie a rodovej ideológie. Myšlienky zo svojej knihy Globálna sexuálna revolúcia - Strata slobody v mene slobody (Die globale sexuelle Revolution – Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit), v ktorej opisuje súčasnú kultúrnu revolúciu a spoločenské zmeny, príde prezentovať aj na Slovensko.
Gabriele Kuby je prekladateľka, publicistka a lektorka. Často je hosťom konferencií a talk-show, v ktorých hovorí to, čo považuje za správne. Ako autorka kníh a prednášok ukazuje slepú uličku, do ktorej sa dostáva  moderná spoločnosť  a hľadá východisko z nej v opätovnom návrate ku kresťanským hodnotám.
Záznamy z prednášok: www.kuby.sk