Členovia Rady pre rodinu (2022 - 2024)

Predseda Rady pre rodinu
Mons. Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.
 
Sekretariát Rady pre rodinu
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M. A. PhD., tajomník
 
Bratislavská arcidiecéza
Mgr. Monika Jucková
 
Bratislavská eparchia
Dipl.-Theol. Univ. Rastislav Čižik
MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
 
Trnavská arcidiecéza
ThLic. Ing. Maroš Lovič
Mgr. Katarína Bujnová
 
Nitrianska diecéza
ThLic. Peter Čieško
Ing. Dobroslava Baranová 
 
Žilinská diecéza
Wiesław Krzyszycha, MS
Ing. Emil Kondela 
 
Spišská diecéza
ThLic. Róbert Neupauer
Ing. Martin Sokáč
 
Banskobystrická diecéza
ThLic. Marek Iskra
Mgr. Anna Siekelová
 
Rožňavská diecéza
Mgr. Jozef Haľko
Ing. Mgr. Štefan Šprlák
 
Košická arcidiecéza
Mgr. Martin Rečlo
Ing. Norbert Borovský
 
Prešovská archieparchia
ThLic. Peter Jakub
Mgr. Kimberly Murin
 
Košická eparchia
ThLic. Jozef Matejovský, PhD.
 
Vojenský ordinariát
por. Mgr. Mikuláš Jančuš
Ing. Tibor Pavel
 
Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku
Wiesław Krzyszycha, MS
 
Fórum kresťanských inštitúcií
Mgr. Ján Fabičovic
 
Čestní členovia
Ing. Mgr. Václavová Viera
Ing. Pavol Hric