Členovia Rady pre rodinu

Predseda Rady pre rodinu
Mons. Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.
 
Sekretariát Rady pre rodinu
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M. A. PhD., tajomník
 
Bratislavská arcidiecéza
ICLic. Mgr. Milan Puškár
Mgr. Monika Jucková
 
Bratislavská eparchia
Dipl.-Theol. Univ. Rastislav Čižik
MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
 
Trnavská arcidiecéza
PhDr. Mgr. Peter Mikula
Ing. Igor Miština 
 
Nitrianska diecéza
ThLic. Peter Čieško
Ing. Dobroslava Baranová 
 
Žilinská diecéza
ThLic. Roman Seko
Ing. Emil Kondela 
 
Spišská diecéza
Mgr. Štefan Kojš
František Mikolaj 
 
Banskobystrická diecéza
ThLic. Marek Iskra
Mgr. Anna Siekelová
 
Rožňavská diecéza
Mgr. Jozef Haľko
Mgr. Oľga Ružičková 
 
Košická arcidiecéza
PhLic. Ladislav Cichý
PhDr. Iva Mocáková 
 
Prešovská archieparchia
ThLic. Peter Jakub
MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
 
Košická eparchia
ThLic. Peter Labanič
Ing. Pavol Hric
 
Vojenský ordinariát
por. Mgr. Mikuláš Jančuš
Ing. Tibor Pavel