Členovia Rady pre rodinu (2022 - 2024)

Predseda Rady pre rodinu
Mons. Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. (arcibiskup@grkatke.sk)
 
Sekretariát Rady pre rodinu
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M. A. PhD., tajomník (kucharcik@kbs.sk, 0918 722 039)
 
Bratislavská arcidiecéza
ThLic. Jozef Pajerský (jozefpaj@gmail.com, 0915 606 058)
Mgr. Monika Jucková (juckovam@gmail.com, 0905 647 258)
 
Bratislavská eparchia
Dipl.-Theol. Univ. Rastislav Čižik (rastislav.cizik@gmail.com, 0911 400 845)
doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. (maria.mojzesova@fmed.uniba.sk, 0908 488 651)
 
Trnavská arcidiecéza
ThLic. Ing. Maroš Lovič (maroslovic@gmail.com, 0902 754 977)
Mgr. Katarína Bujnová (mgr.katarina.bujnova@gmail.com, 0904 682 878)
 
Nitrianska diecéza
ThLic. Peter Čieško (pietrinomail@gmail.com, 0948 200 832)
Ing. Dobroslava Baranová (nitrianskerodiny@gmail.com, 0903 468 697)
 
Žilinská diecéza
Wiesław Krzyszycha, MS (rozkvet@fara.sk, 0918 064 029)
Ing. Emil Kondela a Ing. Anna Kondelová, PhD. (emcokondela@gmail.com, annakondelova@gmail.com, 0905 688 785)
 
Spišská diecéza
ThLic. Róbert Neupauer (robone81@gmail.com, 0918 482 640)
Ing. Martin Sokáč (sokac.kk@gmail.com, 0907 998 062)
 
Banskobystrická diecéza
ThLic. Marek Iskra (marek.iskra@gmail.com, 0907 365 781)
Mgr. Anna Siekelová (annasiekelova@gmail.com, 0910 842 184)
 
Rožňavská diecéza
Mgr. Jozef Haľko (jozef.halko66@gmail.com, 0905 944 234)
Ing. Mgr. Štefan Šprlák (sprlakovci@post.sk, 0904 647 386)
 
Košická arcidiecéza
Mgr. Martin Rečlo (matoreclo@gmail.com, 0918 855 208)
Ing. Norbert Borovský (norbert_borovsky@hotmail.com, 908 490 574)
 
Prešovská archieparchia
ThLic. Peter Jakub (peter.jakub@gmail.com, 0904 604 435)
 
Košická eparchia
ThLic. Jozef Matejovský, PhD. (matejovsky.jo@gmail.com, 0904 529 824)
 
Vojenský ordinariát
por. Mgr. Mikuláš Jančuš (jancus.mikulas@gmail.com, 0903 539 665)
Ing. Tibor Pavel
 
Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku
Wiesław Krzyszycha, MS (rozkvet@fara.sk, 0918 064 029)
 
Fórum kresťanských inštitúcií
Mgr. Ján Fabičovic (info@fki.sk)
 
Čestní členovia
Ing. Mgr. Václavová Viera (viera.vaclavova@gmail.com, 0907 898 004)
Ing. Pavol Hric (hric.pavol@gmail.com, 0908 342 194)