Kontakt

Rada KBS pre rodinu 
Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.
 
Korešpondenčná a kontaktná adresa:
Rada KBS pre rodinu 
Dominikánske námestie 2/A
P.O. Box G-13, 043 43 Košice
 
tel: +421 (0)55 727 19 27;
+421 918 722 039 (v prac. dňoch 7.30-15.30)
web: rodina.kbs.sk