Dokumenty o rozvedených a znovuzosobášených

1. Dokumenty Magistéria
Katechizmus Katolíckej cirkvi
Kódex kánonického práva
 
Ján Pavol II.
Apoštolská exhortácia Familiaris Consortio
Príhovor Pápežskej rade pre rodinu (24.1.1997) (Anglicky, Taliansky, Portugalsky, Španielsky)
 
Benedikt XVI:
Apoštolská exhortácia Sacramentum Caritatis
Stretnutie s kňazmi diecéz Belluno-Feltre a Treviso v Auronzo di Cadore (24.7.2007) o pastoračnom prístupe k rozvedeným a znovuzosobášeným [Anglicky, Francúzsky, Nemecky, Taliansky, Portugalsky, Španielsky]
Stretnutie s kňazmi talianskej diecézy Albano (31.8. 2006) zdôvodnenie nemožnosti pristupovania rozvedených a znovuzosobášených k sv. prijímaniu [Anglicky, Francúzsky, Nemecky, Taliansky, Portugalsky, Španielsky]
Stretnutie s kňazmi talianskej diecézy Aosta (25.7. 2005) o pristupovaní rozvedených a znovuzosobášených k sv. prijímaniu [Anglicky, Francúzsky, Nemecky, Taliansky, Portugalsky, Španielsky]
Dialóg s rodinami počas Festivalu svedectiev na VII. Svetovom stretnutí rodín (2.6.2012)
Homília na záverečnej sv. omše VII. Svetového stretnutia rodín (3.6.2012)
 
 
2. Texty kongregácií a pápežských rád
Kongregácia pre náuku viery:
Annus internationalis familiae. List biskupom Katolíckej cirkvi o prijímaní eucharistie zo strany rozvedených veriacich, ktorí uzavreli nové manželstvo (14.9.1994)
 
Pápežská rada pre výklad textov zákonov
Deklarácia o prístupe rozvedených a znovuzosobášených veriacich k sv. prijímaniu (24.6.2000) [Francúzsky, Anglicky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Nemecky]
 
Pápežská rada pre rodinu
Rodina, manželstvo a faktické spolužitie (21.11.2000)
Závery z XV. plenárneho zhromaždenia Pápežskej rady pre rodinu " pastoračná starostlivosť o rodiny a manželstvá v ťažkostiach" (19.10.2002) [Anglicky, Taliansky, Potrugalsky, Španielsky]