Kódex kánonického práva o manželstve

Štvrtá kniha: Posväcovacia úloha Cirkvi 

VII. titul - MANŽELSTVO
I. kapitola PASTORAČNÁ STAROSTLIVOSŤ A PRÍPRAVA NA SLÁVENIE MANŽELSTVA
II. kapitola ZNEPLATŇUJÚCE PREKÁŽKY VO VŠEOBECNOSTI
III. kapitola JEDNOTLIVÉ ZNEPLATŇUJÚCE PREKÁŽKY
IV. kapitola MANŽELSKÝ SÚHLAS
V. kapitola FORMA SLÁVENIA MANŽELSTVA
VI. kapitola MIEŠANÉ MANŽELSTVÁ
VII. kapitola TAJNÉ SLÁVENIE MANŽELSTVA
VIII. kapitola ÚČINKY MANŽELSTVA
IX. kapitola ODLÚČENIE MANŽELOV
X. kapitola KONVALIDÁCIA MANŽELSTVA
 

Siedma kniha: Procesy

III. časť NIEKTORÉ ZVLÁŠTNE PROCESY
I. titul MANŽELSKÉ PROCESY

I. kapitola KAUZY NA VYHLÁSENIE NULITY MANŽELSTVA
II. kapitola KAUZY O ODLÚČENÍ MANŽELOV