Ján Pavol II.

Encykliky:
Evangelium vitae. Encyklika o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života (1995)
 
Apoštolské exhortácie:
Familiaris consortio. Apoštolská exhortácia o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete (1981)
Christifideles laici Apoštolská exhortácia o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete (1988)
Redemptoris custos. Apoštolská exhortácia o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi (1989)
Catechesi tradendae. Apoštolská exhortácia o katechéze v našej dobe (1979)
 
Apoštolské listy:
List starším ľuďom (1999)
List ženám (1995)
Gratissimam sane List rodinám v Roku rodiny (1994)
Mulieris dignitatem Apoštolský list o dôstojnosti a povolaní ženy (1988)
 
Príhovory:
Žena: učiteľka pokoja (8.12.1994) (Anglicky, Taliansky, Španielsky)
Príhovor Pápežskej rade pre rodinu (24.1.1997) (AnglickyTalianskyPortugalskyŠpanielsky)
 
Iné: