Diplom v rodinnej pastorácii

Charakteristika
Diplom v rodinnej pastorácii je akademicko-formačný projekt, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine a formovať aktérov rodinnej pastorácie v jednotlivých diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.
 
Piliere
Štúdium ponúka celej rodine priestor pre rast vychádzajúci z troch pilierov:
Akademického – pre manželov ponúka interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine, ktorá im pomôže pochopiť význam povolania do manželstva, s cieľom rozvinúť aj spoluprácu na poli pastorácie rodín vo svojich diecézach, farnostiach a pod.
Rodinného – stretnutia sa zúčastňuje vždy celá rodina aj s deťmi, o ktoré sa počas prednášok rodičov starajú animátori. Rodiny, ktoré sa zúčastňujú programu vytvárajú spoločenstvo a tak sa navzájom povzbudzujú na ceste svätosti.
Duchovného – centrom duchovného programu je liturgia (sviatosť Eucharistie, zmierenia, ruženec, adorácia a pod.). Počas stretnutia je prítomný kňaz zodpovedný za duchovný program.
 
Cieľová skupina
– manželské páry aktívne v rodinnej pastorácii alebo túžiace po formácii, najmä no nie výlučne, s vysokoškolským vzdelaním
– odborníci špecializujúci sa na rodinu, seminaristi, rehoľníci a mladí kňazi
 
Prínos pre Cirkev a rodinu
– posilnenie spirituality svätosti v rodine
– príprava aktérov rodinnej pastorácie, čiže manželských párov
– budovanie kultúry rodiny na Slovensku v atmosfére stupňujúcich sa útokov na manželstvo a rodinu
– formácia kňazov a rehoľníkov
 
Organizátori
Akadémia Karola Wojtylu pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.

 

Prihlasovanie a informácie: www.adkw.sk