Kurz ASAP (Ako sprevádzať a pomáhať)

Komu je kurz určený?
Manželským párom alebo jednotlivcom, ktorí sa angažujú v rámci farnosti/komunity/spoločenstva pri príprave snúbencov do manželstva, vedení manželských skupín/stretiek či sprevádzaní manželov v krízach.
 
Čo kurz prináša?
Vedomosti a zručnosti aktívneho počúvania, kladenia vhodných otázok, komunikačné zručnosti, zručnosti zvládania konfliktov, zručnosti zvládania emócií, modely správania a iné...
 
Forma realizácie
Kurz je vedený formou prednášok, praktických cvičení, individuálnej práce, práce v skupinkách a vzájomného zdieľania. Súčasťou programu v sobotu a v nedeľu je aj svätá omša.
 
Lektori kurzu
Kurz vedú manželia saleziáni spolupracovníci z poradenského centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN spolu so saleziánskym kňazom
 
Viac informácií: www.familygarden.sk