Formačné programy pre manželov

Manželské stretnutia

Organizátor: Manželské stretnutia o. z.
Charakteristika: Hlavným poslaním letného kurzu je ozdravenie a upevnenie manželských vzťahov a hľadanie spoločnej cesty. Manželia na kurze absolvujú prednášky na 11 tém a po každej prednáške je práca v skupinke (3 alebo 4 manželské páry), kde sa riešia rôzne modelové situácie v praktickom spolužití manželov. Počas zamestnania rodičov na prednáške a v skupinke majú ich deti rekreačný program. Čas mimo prednášok a skupiniek sú deti s rodičmi. Letné duchovné cvičenia pre prehĺbenie manželskej lásky a vzťahu k Bohu.
Doba trvania: 7 dní; Letný kurz „Manželské stretnutia" sa organizujú počas letných prázdnin ako týždenné sústredenie oboch manželov a ak chcú, aj ich detí.
Kontakt: www.mstretnutia.sk
 

Originálne manželské rekolekcie

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín
Charakteristika: Cieľom OMR je upevniť manželské puto, napomáhať lepšiemu a hlbšiemu vzájomnému porozumeniu muža a ženy a prehĺbiť sviatostný rozmer ich zväzku. Tento zámer sa spĺňa tým, že sa manželským párom navrhuje taká forma dialógu, ktorá na jednej strane umožňuje mužovi a žene hlbšie sa spoznať, a na druhej strane – v prípade konfliktu – umožňuje vyhnúť sa jeho prehĺbeniu a riešiť nedorozumenia medzi manželmi. Program OMR tvorí cyklus tém od spoznania seba cez posúdenie vzťahu muža a ženy, vzťahu k Bohu, až po úvahy o otvorení sa manželského páru potrebám iných ľudí.
Doba trvania: 3 dni ; OMR sa uskutočňujú počas víkendu, spravidla so začiatkom v piatok o 17 00 a končiac v nedeľu okolo 15 00.
Kontakt: www.hkrsr.sk
 

Kána pre manželov

Organizátor: Medzinárodná ekumenická fraternita Kána a Komunita Cchemin Neuf
Charakteristika: Na stretnutí sa snažíme o vytvorenie priestoru, aby Boh mohol dať manželom "nové víno", nový elán, novú nádej, a tak oživil a prehĺbil úprimnosť ich dialógu a osobnej viery. Okrem duchovnej náuky majú manželia veľa času na rozhovory, na osobnú modlitbu a modlitbu v páre.
Doba trvania: 7 dní; Stretnutie Kána sa realizuje ako týždenný pobyt oboch manželov a ak chcú, aj ich detí.
Kontakt: www.kanapremanzelov.sk
 

Oáza rodín

Organizátor: Hnutie Svetlo – Život
Charakteristika: Letné duchovné cvičenia pre prehĺbenie manželskej lásky a vzťahu k Bohu
Doba trvania: 16 dní; Oáza sa uskutočňuje ako letný 16 dňový pobyt.
Kontakt: www.svetlozivot.sk
 

Manželské večery

Organizátor: Spoločenstvo Maranatha
Charakteristika: Kurz manželské večery je dobrou príležitosťou na posilnenie manželskej komunikácie a na hĺbkovú analýzu manželského vzťahu. Pomáha získať a osvojiť si dôležité skutočnosti, aby manželia mohli prežívať plnohodnotný vzťah. Stretnutia sú v príjemnom prostredí pri sviečke vo dvojici. Počas prednášky i po nej majú manželia možnosť rozprávať sa o téme večera. Súkromie každého páru je rešpektované, skupinová diskusia nie je súčasťou večerov. Zavŕšením manželských večerov je obnova manželských sľubov.
Doba trvania: 7 stretnutí je rozdelených do 7 večerov v rozsahu 7 týždňov.
Kontakt: www.manzelskevecery.sk
 

Kurz Rút

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord, Evanjelizačná škola Sv. Mikuláša Evanjelizačnou školou Sv. Marka
Charakteristika: Na to, aby manželia vytvorili hlboký manželský vzťah na celý život potrebujú hľadať a spoznávať Boží plán aj počas manželstva. Práve vtedy, keď prichádzajú konflikty, ťažkosti, či povinnosti, je možné objavovať aj krásu a veľkosť tejto sviatosti. Zmyslom kurzu je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
Kontakty: www.centrumsigord.skwww.evskola.sk.
 

Kurz Samuel

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord, Evanjelizačná škola Sv. Mikuláša Evanjelizačnou školou Sv. Marka
Charakteristika: Tento kurz čerpá z príbehu o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do výchovy zverený Samuel, ktorý sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom. Kurz je určený rodičom, ktorý potrebujú v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie. Jednou z podmienok je mať absolvovaný kurz Rút.
Kontakty: www.centrumsigord.skwww.evskola.sk.
 

Kurz Zachariáš a Alžbeta

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord, Evanjelizačná škola Sv. Mikuláša Evanjelizačnou školou Sv. Marka
Charakteristika: Kurz je založený na príbehu biblického manželského páru Zachariáša a Alžbety. Sú to osoby, ktoré učia ako vybudovať jednotu v manželskom živote, ako obnoviť dialóg, aby sa manželom nanovo chcelo nie iba počúvať ale porozumieť.
Kontakty: www.centrumsigord.skwww.evskola.sk.
 

Kurz Anna a Elkána

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord, Evanjelizačná škola Sv. Mikuláša Evanjelizačnou školou Sv. Marka
Charakteristika: Kurz je postavený na príbehu manželskej dvojice Anny a Elkánu. Ich manželstvo bolo pod neustálym tlakom posudzovania, potupovania a vnútorného sklamania a smútku, pretože nemohli mať potomstvo. Napriek tomu sa milovali neprestajne. A práve toto manželstvo si Boh vyvolil ako prostriedok veľkej obnovy duchovného i spoločenského života. Tento kurz je odpoveďou na to, ako si udržať tajomstvo večnej lásky, ako osviežiť lásku nanovo ako môže byť dlhoročné manželstvo vzorom pre mladších.
Kontakty: www.centrumsigord.skwww.evskola.sk.
 

Kurz Jakub a Ráchel

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord, Evanjelizačná škola Sv. Mikuláša Evanjelizačnou školou Sv. Marka
Charakteristika: Pri prijatí sviatosti manželstva Boh vedie manželov na spoločnej ceste. Kurz dáva manželom pozrieť sa na tento dar z inej perspektívy. Jakub a Ráchel v láske a trpezlivosti čakali na požehnanie, ktoré má Boh pre každé manželstvo.
Kontakty: www.centrumsigord.skwww.evskola.sk.