Medzinárodný teologický inštitút v Trumau (Rakúsko)

Medzinárodný teologický inštitút sídliaci v obci Trumau v blízkosti Viedne je výnimočný štyrmi piliermi, na ktorých stojí. Prvým pilierom je zakladajúci úmysel bl. Jána Pavla II, aby v tejto časti Európy vznikol teologický inštitút, ktorý by venoval zvláštnu pozornosť štúdiu manželstva a rodiny. Druhým pilierom je rovnako vízia Jána Pavla II, aby bol tento inštitút mostom medzi Východom a Západom. Táto vízia sa prejavuje skutočnosťou, že okolo 50% študentov prichádza zo Strednej a Východnej Európy, z nich väčšina sú gréckokatolíci. Zvyšná polovica študentov prichádza zo Západnej Európy a Severnej Ameriky. Tretím pilierom je seminárna metóda. Študenti pod vedením vyučujúcich študujú originálne texty cirkevných otcov a cirkevných učiteľov. Prednášajúcimi teda nie sú samotní vyučujúci, ale najväčší kresťanskí teológovia a svätci. Štvrtým pilierom je kresťanská komunita tvorená jednotlivcami, rodinami vyučujúcich i rodinami študentov a zasvätenými osobami.
 
Inštitút ponúka dva programy zamerané na oblasť manželstva a rodiny. Absolventom bakalárskeho stupňa ponúka možnosť dvojročného magisterského štúdia manželstva a rodiny (Master of Studies on Marriage and the Family). Absolventi magisterského stupňa teológie môžu na Inštitúte pokračovať dvojročným licenciátnym programom so zameraním na teológiu manželstva a rodiny (Sacrae theologiae licentiatus). Oba programy sú realizované dennou formou. Vyučujúcim jazykom je angličtina.
 
Nakoľko komunita je jedným z pilierov Inštitútu, študenti spolu s časťou vyučujúcich a ich rodinami žijú spolu v novovybudovanom kampuse vzdialenom 3 minúty pešo od zámočku, v ktorom je inštitút situovaný. Slovenskí študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendiá na pokrytie väčšej časti školného. Zároveň si ďalšiu časť nákladov môžu odpracovať priamo v škole alebo v kampuse.
 
Medzinárodný teologický inštitút je miestom, kde sa teológia študuje nad dielami najväčších kresťanských majstrov, medituje sa na kolenách v kaplnke pri každodennej celodennej adorácii a diskutuje sa v spoločenstve ďalších študentov. Svojou blízkosťou Slovensku, anglickými programami zameranými na manželstvo a rodinu a napokon svojou otvorenosťou voči prijatiu študentov – jednotlivcov, rovnako ako študentov s rodinami, je ideálnym miestom na štúdium pre tých, ktorí chcú získať solídny základ v oblasti teológie manželstva a rodiny a tým slúžiť svojej vlastnej rodine i Cirkvi.
 
Viac informácií: https://iti.ac.at/