Oficiálny obraz Marka I. Rupnika

Oficiálnym obrazom Svetového stretnutia rodín 2022 je zobrazenie výjavu zo svadby v Káne Galilejskej s názvom „Toto tajomstvo je veľké“. Autorom diela je umelec a teológ, jezuitský páter Marko Ivan Rupnik.
 
Dielo, na ktorom prevládajú teplé farby, má rozmery 80x80 cm a bol vytvorený vinylovými farbami na sadre nanesenej na drevo. Autor Marko Rupnik SJ je i riaditeľom Centra Aletti, ktoré je súčasťou misie Spoločnosti Ježišovej.
 
Výjav z príbehu svadby v Káne Galilejskej predstavuje na obraze päť postáv: na ľavej strane sa objavujú nevesta a ženích zahalení závojom, ďalej sluha, ktorý nalieva víno a podľa starokresťanskej ikonografie má tvár svätého Pavla. Ten rukou odťahuje závoj a v súvislosti so sobášom zvolá: «Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi» (Ef 5,32). Ďalšie dve postavy predstavujú Krista a jeho Nevestu Cirkev.
 
Obraz tak odhaľuje, ako je sviatostná láska medzi mužom a ženou odrazom nerozlučiteľnej lásky a jednoty medzi Kristom a Cirkvou: Ježiš za ňu vylial svoju krv. Ako vysvetľuje páter Rupnik, „v Káne Galilejskej sa premenou vody na víno otvárajú horizonty sviatosti, čiže prechodu od vína ku Kristovej krvi. Pavol v skutočnosti vylieva tú istú krv, ktorú Nevesta zbiera do kalicha.“
 
„Dúfam, že prostredníctvom tohto malého obrazu môžeme pochopiť, že pre nás kresťanov je rodina vyjadrením sviatosti a to úplne mení jej význam, pretože sviatosť vždy predstavuje premenu,“ hovorí Rupnik. V kresťanskom manželstve sa totiž láska manželov premieňa, pretože sa stala účastnou na láske, ktorú má Kristus k Cirkvi. V tomto zmysle má manželstvo cirkevný rozmer a je neoddeliteľné od Cirkvi. 
 
Obraz Marka Rupnika je po modlitbe a logu tretím oficiálnym symbolom a pastoračným nástrojom v príprave na ceste k Svetovému stretnutiu rodín.
 
Video katechéza M. I. Rupnika plnej alebo skrátenej verzii s titulkovaným prekladom v piatich jazykoch.
Preklad katechézy - v textovej podobe. Odporúčame.