Pastoračné pomôcky vydané Radou KBS pre rodinu

Kurz prípravy na manželstvo
Rada KBS pre rodinu v rámci Pastoračného plánu na roky 2007-13 obsahovo i metodicky navrhla projekt kurzov prípravy na manželstvo, ktorý prebieha vo viacerých farnostiach na Slovensku. Jedným z výstupov je pastoračná pomôcka, ktorú je možné objednať cez tento formulár 
 
Manželská láska a dar života 
Rada KBS pre rodinu vám ponúka preklad knihy Natural Family Planning Blessed Our Marriage, ktorá sa zameriava na učenie Cirkvi o manželskej láske v súvislosti s darom života, pre ktorý sa manželia otvárajú. Jej zameraním je tematika prirodzeného plánovania rodičovstva a s ním zviazanými otázkami, ktoré si kladie nejeden manželský pár, ktorý hľadá odpoveď na pochopenie svojej plodnosti. Brožúrku je možné objednať na našich kontaktoch.