Prednášky dona Renza Bonettiho na Slovensku (11. - 17. 3. 2013)

Don Renzo Bonetti je od roku 2002 farárom vo Farnosti sv. Jozefa v Bovolone (Verona - Taliansko), ktorá má 14 500 obyvateľov a 4 900 domácností. Za miestneho farára bol menovaný po siedmich rokoch služby riaditeľa „Národného centra pre pastoračnú starostlivosť o rodinu" Konferencie biskupov Talianska. Spolu s 30 ďalšími kňazmi z rôznych častí Talianska, začal vo svojej farnosti realizovať model farskej pastorácie nazvaný „Farnosť - rodina" odporúčaný Biskupskou komisiou pre rodinu a život. Chcel v realite klasickej farnosti vyskúšať účinky bohatého učenia Cirkvi. Mons. Renzo Bonetti robí v spolupráci s mnohými rodinami vo svojej farnosti to, čo odporúčal aj pápež Benedikt XVI. na Svetovom stretnutí rodín v Miláne, aby sme sa v prevencii pred rozvodmi angažovali v systematickom sprevádzaní rodín, čoho cieľom je aj organizácia týchto prednášok.
O tom čo je úlohou rodiny v Cirkvi a či poznáme spôsob ako kultivovať a svojou pastoračnou praxou rozvíjať milosť, ktorú prijali manželia vo sviatosti manželstva sa môžu spoločne s prof. Bonettim zamýšľať kňazi, bohoslovci, katechéti, laici pomáhajúci vo farnostiach, ako aj všetky rodiny, ktoré chcú spoznať a žiť „veľké tajomstvo lásky" (por. Ef 5,22).
 
11.3.2013, TV LUX: Dar sviatosti manželstva. Mons. Renzo Bonetti a Alessandro Sono
12.3.2013, Bratislava: Rodina ohnisko viery. Ako projektovať farnosť Mons. Renzo Bonetti
15. 3. 2013, Košice:
Ako projektovať farnosť prostredníctvom rodín Mons. Renzo Bonetti
Rodinné spoločenstvá vo farnosti Alessandro Sono
Diskusia
 
Viac na stránkach www.misterogrande.org.