Príprava na sviatosť manželstva

Kurzy prípravy na manželstvo

Organizátor: Metodiku kurzov vypracovala Rada KBS pre rodinu a schválila KBS pre všetky diecézy. Kurzy aktuálne zastrešujú jednotlivé diecézy.
Charakteristika: Metodika kurzov bola vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013 predloženého Konferenciou biskupov Slovenska. Vychádza z odporučení  dokumentu Pápežskej rady pre rodinu Príprava na sviatosť manželstva (1996) a bola  inšpirovaná  aj mnohými domácimi i zahraničnými materiálmi a skúsenosťami. Kurzy prípravy na manželstvo patria do obdobia tzv. blízkej prípravy na manželstvo. Prebiehajú v čase, keď sa dvaja mladí spoznávajú a zvažujú spoločnú cestu do manželstva. Tieto kurzy sú dôležitou predetapou bezprostrednej prípravy na manželstvo, ktorá pozostáva predovšetkým zo spísania zápisnice a z liturgickej prípravy na obrad. Blízka príprava je preto dlhšia, aby sa mohla dotknúť viacerých tém, týkajúcich sa manželstva a aby mohla nadviazať na vzdialenú prípravu, ktorú poskytuje rodina, škola i spoločnosť. Kurzy realizujú tímy po celom Slovensku. Viac o kurzoch...
Doba trvania: V ponuke sú tri formy: Večerný kurz tvorí 9 večerov po 1,5 hod. Denný kurz sa koná v tri po sebe idúce soboty alebo nedele od rána do podvečera a víkendový kurz prebieha počas celého víkendu.
Kontakt: www.domanzelstva.sk
 

Ohne stretnutia snúbencov

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
Charakteristika: Víkendový program zameraný vzájomné poznanie, rozvoj komunikácie a prehĺbenie vzájomného vzťahu medzi partnermi. Kurz vedie katolícky kňaz a manželia animátori. Je určený pre snúbenecké páry a dvojice, ktoré majú záujem o vzájomné spoznanie pred vstupom do manželstva. Účastníkmi môžu byť aj mladí manželia do 3 rokov.
Doba trvania: Kurzy prebiehajú počas víkendu - od piatku večera do nedele popoludnia.
Kontakt: www.hkrsr.sk
 

Predmanželská príprava v UPC v Bratislave

Organizátor: Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave
Charakteristika: Kurz vychádza z metodiky Day by day. Celkové trvanie prípravy je 11 hodín a spočíva v prednáškach, čítaní Písma, modlitbe a individuálnych písomných cvičeniach jednotlivých párov. Kurz sa zaoberá témami: Kedy je dobré uvažovať o oddialení manželstva, láska, komunikácia, konflikty, sexualita, zodpovedné rodičovstvo, viera, Boh, rodina, manželstvo ako sviatosť .
Doba trvania: Predmanželská príprava prebieha v sobotu od 9.00 do 18.00 a v nedeľu od 14.00 do 18.00.
Kontakt: www.upc.uniba.sk
 

Škola snúbencov

Organizátor: OZ Inštitút rodiny v Košiciach a Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov v Košiciach 
Charakteristika: Škola snúbencov je jednou z foriem predmanželskej formácie. Kurz je určený pre všetkých mladých – tých, ktorí sa aktuálne pripravujú na manželstvo, i pre tých, ktorí túžia v budúcnosti vstúpiť do manželstva. Cyklus prednášok je rozložený do 12 stretnutí. Stretnutia vedie manželský pár (témy: povolanie k manželstvu, láska medzi mužom a ženou, manželská a snúbenecká láska, starostlivosť o manželský život, zodpovedné rodičovstvo, príprava na rodičovstvo, život kresťanskej rodiny, sviatosť manželstva) a kňazi UPC (témy: biblická posvätnosť manželstva, nové morálne výzvy, dynamika rodinného života).
Doba trvania: 12 večerných stretnutí
Kontakt: www.upcke.sk