Program

Program 8. SSR
22.-25.9.2015Teologicko - pastoračný kongres na tému Láska je naším poslaním. Rodina naplno živá. Súbežne s kongresom pre dospelých prebieha kongres pre deti a mládež od 6 -17 rokov formou hier, kreatívnych workshopov, športových hier, predstavení.
Priebeh kongresu -  dopoludnia základná prednáška,  popoludní budú na 14 miestach súčasne pracovné skupiny, ktoré budú danú tému rozoberať z rôznych aspektov a v rôznych formách. Prednášať budú biskupi, manželské páry, odborníci. Jeden z workshopov povedie pani europoslankyňa Anna Záborská alebo Emanuela Molla, dcéra svätej Gianny Berety Mollovej. Ďalšie známe osobnosti: Scott Hahn, Helen Alvaré, kard. O´Malley, Luis Granados z Pápežského inštitútu Jána Pavla II.
Podrobný program kongresu nájdete TU
 
26.9.2015 večer -  Festival rodín, na ktorom bude prítomný pápež František; modlitby, svedectvá, kultúrny program
27.9.2015 dopoludnia -  Pontifikálna svätá omša Svätého Otca s rodinami a za rodiny sveta.
 
Celé podujatie bude sprevádzané rôznymi kultúrnymi podujatiami a veľtrhom prorodinných aktivít, hnutí, spoločenstiev a ponúk literatúry.
 
Vo farnostiach, kde budú účastníci stretnutia ubytovaní, pripravujú pre účastníkov spoločné modlitby, sv. omše a spoločenské stretnutia, na ktorých je príležitosť osobného zdieľania darov rôznych kultúr.
 
Organizačné informácie
Na web- stránke www.worldmeeting2015.org je spustená registrácia účastníkov a možnosť zakúpenia účastníckeho „balíka pútnika“ (pilgrim kit). Priamo TU.
Cena je odstupňovaná podľa obsahu balíka, ale i podľa časového intervalu prihlasovania. Najnižšie ceny sú pri zakúpení do konca apríla 2015. Súčasťou tohto balíka je pas pútnika, strava, doprava od 21.-28.9.2015, program Teologicko-pastoračného kongresu, program sprievodných aktivít na rôznych miestach mesta, do ktorých je možný vstup s pasom pútnika, liturgické texty na spoločné slávenia (Festival rodín, pontifikálna sv. omša). Celý balík pre dospelého je za 325 dolárov, pre deti od 6-17 rokov za 190 dolárov. (tieto ceny sú do 30.4.2015)
Účastníci, ktorí majú záujem o Festival rodín a o sv. omšu so Sv. Otcom (sobota a nedeľa),  sa nemusia registrovať. Vstup na tieto podujatia bude voľný.
Ubytovanie sa snažia organizátori zabezpečiť v rodinách, bude to za nižší poplatok, ako v hoteli alebo penzióne. Informácie k ubytovaniu zatiaľ nie sú dostupné.
 
Rada pre rodinu ponúka informačný servis, neorganizuje spoločnú cestu zo Slovenska.
 
Vstup do USA
Okrem leteniek je potrebné si vybaviť bezvízový vstup do USA ESTA. K tomu slúži formulár, ktorý je možné vyplniť aj elektronicky. Je k tomu potrebný pas. V pokynoch sa uvádza biometrický pas. Ak máte pas vybavovaný po januári 2008, nie je potrebné, aby ste si vybavovali nový pas. Všetky potrebné informácie sa dočítate v pokynoch o ESTA. Poplatok je 14 Eur na osobu, platba je možná aj elektronicky. Pokyny a prístup k formuláru nájdete TU.