Púte manželov a rodín

Púť rodín vo Vysokej nad Uhom

Organizátor: Dom Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, Inštitút rodiny v Košiciach a študenti Teologickej fakulty v Košiciach – odbor Náuka o rodine
Charakteristika: Vysoká nad Uhom je miestom, kde mladí ľudia nachádzajú isté presvedčenie, že žiť čistotu sa oplatí a k tomu ich vedie aj vzor, ktorý majú v Božej služobnici Anne Kolesárovej. Účastníci pútí radosti veľmi oslovili aj svoje rodiny svedectvom o tom, čo na stretnutí prežili, čo si odniesli domov. U rodičov vznikla túžba navštíviť miesto, kam chodia ich deti a zažiť tam vlastnú púť. Mnoho mladých ľudí si vytvorili vlastné manželstvá a založili rodiny a chceli naďalej prichádzať na toto miesto. Hlavnými témami týchto stretnutí sú vzťahy v rodine, výchova k hodnotám, úcta k životu, manželská láska. Začína spoločnou svätou omšou, púťou k hrobu Božej služobnice Anny Kolesárovej a popoludňajší program – prednáška pre manželov a súčasne práca animátorov s deťmi. Rodičia si tak môžu oddýchnuť od detí a vypočuť hodnotnú prednášku. Vo viacerých skupinách sa potom rodičia zdieľajú o hodnotách, o duchovnom živote. Púte rodín pomáhajú dozrievať manželom, aby mohli naplno žiť manželské a rodičovské povolanie. Púť rodín sa koná dvakrát do roka (jún, august) a trvá jeden deň.
Viac informácií: www.domcek.org
 

Diecézna púť rodín vo Višňovom

Organizátor: Biskupský úrad Žilina a Farnosť Višňové
Charakteristika: Pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie sa na prelome mesiacov jún a júl konajú vo farnosti Višňové, ktoré sa nachádza v hornatom kraji Malej Fatry tradičné diecézne púte rodín. V programe, ktorý tvorí  modlitba, slávenie Eucharistie, workshopy pre mládež a rodičov, koncerty, divadelné hry, svedectvá manželov, rodinná adorácia, si nájdu svoje miesto celé rodiny.
Viac informácií: www.dcza.skwww.visnove.fara.sk
 

Púť rodín do Marianky

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín v spolupráci s farnosťou v Marianke
Charakteristika: Duchovno-športové podujatie „Rodina putuje do Marianky" sa koná každoročne na jar. Centrálnym bodom púte je svätá omša pri Mariánskej jaskyni, po ktorej čaká pútnikov duchovno-športový program (svedectvá rodín, modlitba ruženca zasvätenie rodín Svätej rodine, voľný športový program v prírode, opekanie). Rodiny môžu do Marianky putovať aj pešo.
Viac informácií: www.hkr.host.sk
 

Púť mamičiek v požehnanom stave

Organizátor: Farský úrad Šaštín - Stráže
Charakteristika: V deň, venovaný matkám, majú príležitosť prísť do baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne všetky budúce mamičky, ale aj ich manželia a všetci, ktorí považujú ľudský život za dar od počatia. Je to príležitosť zúčastniť sa spoločne na omši a následne na rozhovoroch a svedectvách. Mamičky môžu na pútnickom mieste, ktoré má prívlastok miesto rodiny, prosiť za dieťatko, ukryté pod srdcom. Púť sa koná aj k sviatku sv. Dominika Sávia, ktorý je patrónom tehotenstiev.
Viac informácií: www.bazilika.sk
 

Celoslovenská púť mužov v Gaboltove

Organizátor: Farský úrad v Gaboltove a spoločenstvo Marana Tha
Charakteristika: Púť je určená pre všetkých mužov, chlapov, mládencov a chlapcov a koná sa v auguste na pútnickom mieste v Gaboltove. Pútnické miesto Gaboltov je známe už stáročia predovšetkým úctou k Panne Márii Karmelskej a svätovojtešskou tradíciou. V programe nechýba modlitba, krížová cesta, prednášky o mužskej spiritualite, svedectvá, priestor pre sv. zmierenia a slávenie Eucharistie.
Viac informácií: www.maranathapo.sk
 

Púť mužov v Šaštíne

Organizátor: Farský úrad Šaštín – Stráže
Charakteristika: Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa, ženícha Panny Márie sa v Národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne už tradične koná Púť mužov. V programe je možné nájsť prednášky a diskusie, sv. omšu, divadlo, modlitbu ruženca a agapé. Púť sa koná v mesiaci apríl.
Viac informácií: www.bazilika.sk
 

Púť mužov vo Višňovom

Organizátor: Biskupský úrad Žilina a Farnosť Višňové
Začiatkom septembra sa na Púti mužov vo Višňovom stretáva okolo 700 mužov. Cieľom púte je pritiahnuť aj mužov na pútnické miesto, aby sa modlitbou, prednáškami, svedectvami mužov, či svätou omšou posilnili pre dôležité úlohy v manželstve a rodine.
Viac informácií: www.dcza.sk
 

Púť zaľúbených v Šaštíne

Organizátor: Saleziáni dona Bosca z miestnej komunity Šaštín, členovia hlavného organizačného tímu a desiatky dobrovoľníkov z celého Slovenska.
Charakteristika: Do pútnického miesta v Šaštíne každoročne vo februári putuje viac ako tristo zaľúbených mladých ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ale i zahraničia. Púť zaľúbených je určená pre tých, ktorí spolu chodia, sú zasnúbení alebo manželia. Púť trvá tri dni a každý jeden z nich má bohatý program, ktorý je posilou do spoločného kráčania našich zaľúbených. Je určená pre mladých ľudí, aby načerpali silu a chuť rozvíjať ich vzájomnú lásku vo vzťahu s perspektívou smerovania do manželstva, pozvali Ježiša do svojho vzťahu, dali mu prvé miesto a prostredníctvom jeho Matky Sedembolestnej Panny Márie si vyprosili mnoho milostí pre svoj vzťah, práve na tomto pútnickom mieste. V centre každého dňa je sv. omša a počas jednej zo sv. omší si mladí (chlapec dievčaťu a dievča chlapcovi) verejne vyjadria predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia si obnovia svoj manželský sľub. V programe nechýbajú svedectvá životných skúseností; obohacujúce a zaujímavé prednášky, na základe ktorých nasleduje práca v malých skupinkách s manželskými pármi; koncerty veriacich mladých ľudí rozdávajúcich radosť a nádej cez hudbu; divadlo a besedy so vzácnymi ľuďmi. Počas púte majú mladí možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia, využiť službu ucha, stíšiť sa pri adorácii a zapojiť sa do posvätného ruženca. Púť zaľúbených nekončí jedným víkendom, ale páry sa môžu prihlásiť do celoročnej aktivity ,,Ruženec okolo Slovenska“.
Viac informácií: www.zalubeni.sk