Rodinné tábory

Rodinné tábory HKR

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín
Charakteristika: Cieľom rodinného tábora HKR je upevnenie povedomia vlastnej rodiny ako celku a vytvorenie spoločenstva rodín spolu s inými rodinami. Prostriedkom k tomu je pomerne bohatý program: športový, diskusno-vzdelávací, duchovný, hry pre deti. V priebehu každého kalendárneho roka sa poriadajú zimné aj letné tábory. Rodinné tábory sú určené predovšetkým pre veriace rodiny (ale aj pre hľadajúce rodiny a tie, z ktorých niektorý jej člen je neveriacim).
Kontakt: www.hkr.host.sk
 

Pobyty pre rodiny v Rodinkove

Organizátor: Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo, Belušské Slatiny
Charakteristika: Nosnou myšlienkou fungovania Domu prijatia pre rodiny Rodinkovo je ponúknuť  všetkým členom tradičnej rodiny priestor na duchovnú, duševnú a fyzickú regeneráciu a zároveň duchovné a formačné programy pre malých i veľkých, mladších i starších, aby každá rodina, aj tá budúca, mohla fungovať čo najlepšie.
Základným spôsobom pre naplnenie tejto myšlienky je realizácia rôznych druhov pobytov pre rodiny, aby sme tak mohli ponúknuť každému to, čo mu najviac vyhovuje.
Kontakt: www.rodinkovo.sk
 

Prázdninové týždenné pobyty pre rodiny s deťmi

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord
Charakteristika: V rámci programu prázdninového týždňa je pripravený program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či filmové večery.
Kontakt: www.centrumsigord.sk
 

Letný tábor pre rodiny

Organizátor: Centrum pre rodinu v Pezinku
Charakteristika: Hoci rodina je pánom svojho času, na je aj spoločný program (plavba loďou, lanovka, výstupy na vrcholce i ľahšie túry, spoločný táborák, olympijské hry). Večery sú vhodným časom na dobrý film, biliard, či šach, na priateľské rozhovory a diskusie. Na tábore je prítomný i kňaz a pri pomoci s deťmi slúžia animátori.
Kontakt: www.pezinskerodiny.sk