SACROSANCTUM CONCILIUM (o posvätnej liturgii)

67. Nech sa prepracuje obrad krstu detí a nech sa prispôsobí skutočnému stavu nemluvniat. Nech zo samého obradu lepšie vyniká i postavenie rodičov a krstných rodičov, ako aj ich povinnosti.
 
77. Obrad uzavierania manželstva, ktorý je v Rímskom rituáli, nech sa prepracuje a obohatí, aby jasnejšie vystihoval milosť tejto sviatosti a zdôraznil povinnosti manželov. Ak sa v niektorých krajoch používajú pri uzavieraní sviatosti manželstva iné chválitebné obyčaje a ceremónie, svätý cirkevný snem vyslovuje naliehavé želanie, aby sa naskrze ponechali. Okrem toho kompetentnej územnej vrchnosti, o ktorej je reč v čl. 22. § 2 tejto konštitúcie, sa podľa čl. 63 dáva splnomocnenie vypracovať svoj vlastný obrad zodpovedajúci miestnym a národným zvykom; pritom sa však musí zachovať zákon, podľa ktorého asistujúci kňaz má žiadať a prijať vzájomný súhlas mladoženíchov.
 
78. Sobáš nech sa spravidla koná pri svätej omši po Evanjeliu a homílii, pred „modlitbou veriacich. Požehnanie nevesty nech sa primerane zdokonalí tak, aby sa zdôraznila rovnaká povinnosť vzájomnej vernosti obidvoch manželov. Toto požehnanie možno udeliť v rodnom jazyku. Ak sa však sviatosť manželstva udeľuje bez svätej omše, nech sa na začiatku obradu číta Epištola a Evanjelium zo sobášnej sv. omše a nech sa vždy dá novomanželom požehnanie.