Prednášky Helen M. Alvaré na Slovensku (24. - 25. 4. 2013)

 
 
Doktorka Alvaré je jednou z najznámejších verejných rečníčiek v Amerike zaoberajúcich sa otázkou etiky, práva a politiky. Je expertkou na tému vzťahu štátu a slobody náboženského vyznania. Počas jej prednášok na Slovensku sa vyjadrila k viacerým témam:
 
Tradičné rodinné právo: spojenie manželstva s deťmi
Súčasné rodinné právo: odlúčenie manželstva od detí
Rovnosť verzus sloboda?
Potratový zákon patrí do rodinného práva
Planned Parenthood a vláda verzus náboženská sloboda a blaho žien
Antikoncepcia a blaho žien: prirodzené plánovanie rodičovstva, sklamanie a chudoba
Antikoncepcia a blaho žien: fyzické zdravie, šťastie a náboženstvo
Obhajoba ochrany svedomia: prínos náboženskej slobody k americkej skúsenosti a ohrozovanie jej prežitia
 
Všetky prednášky nájdete na www.alvare.sk