Stretnutia rodín vo farnosti

Ako prípravu na svetové stretnutia rodín predstavuje Pápežská rada pre rodinu vždy niekoľko tém na meditácie a dialógy, ktoré smerujú k ústrednej téme stretnutia. Ponúkame vám niekoľko tém, ktoré boli hlavnou témou svetových stretnutí rodín. Tieto katechézy predstavujú texty rozvíjajúce najdôležitejšie témy, ktoré sa týkajú rodiny, opierajúc sa pri tom o základné učenie Cirkvi a dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.
 
Táto pastoračná pomôcka je dobrou nielen pre prípravu na svetové stretnutia rodín, ale javí sa veľmi vhodnou aj ako pomôcka pre stretnutia manželov i rodín vo farnostiach. Používať ju môžu tí, ktorí sa venujú pastoračnej práci s rodinami, a to pri úvahách a rozhovoroch, pričom jednotlivé témy by mali byť prispôsobené miestnym pomerom.
 
Štruktúra stretnutia je veľmi jednoduchá: po úvodnej piesni a modlitbe Otče náš sa prečíta úryvok zo Svätého písma. Potom nasleduje zamyslenie, téma a po nej úvaha predsedajúceho. Môže ním byť kňaz, alebo iný vedúci skupiny, ktorý vedie účastníkov k dialógu a k prijatiu konkrétnych predsavzatí. Stretnutie sa končí modlitbou Zdravas Mária, modlitbou za rodinu a záverečnou piesňou.