Studia manželství a rodiny (ČR)

Cieľ štúdia
Rozšírením vzdelávania a formácie rôznych aktérov rodinnej pastorácie (vrátane, alebo možno najmä laických manželských párov) získať stále lepšie a účinnejšie nástroje, ktoré pomôžu predchádzať rozpadu manželstiev a rodinných vzťahov, pôsobiť preventívne a výrazne posilniť stabilitu manželstva a rodiny v Cirkvi a v spoločnosti.
 
História štúdií
Štúdium manželstva a rodiny sa rozvíja už desaťročia vďaka svätému Jánovi Pavlovi II., ktorý v roku 1981 založil na Lateránskej univerzite špeciálny inštitút. Už niekoľko rokov sa aj u nás kňazi a laici zaoberajú otázkami manželstva a rodiny. Ponuka pokračuje aj v nasledujúcich akademických rokoch. Na štúdium sú pozvané rodiny, pričom pod pojmom "študent" sa rozumejú manželské páry, príležitostne aj laici a kňazi.
 
Pôvod štúdie
Najoriginálnejší pôvod má štúdium v učení Jána Pavla II, ktorý vo svojich katechézach vysvetlil Boží plán pre lásku, manželstvo a rodinu. Akademickými garantmi sú Organizácia Veritas Amoris, Akadémia kánonického práva a Akadémia Karola Wojtylu, organizačnú spoluprácu zabezpečuje Centrum pre rodinu a sociálnu starostlivosť z. s.
 
Hlavný cieľ štúdií
Študijná časť prehlbuje vnímanie pravdy o človeku, povolaní k láske, manželstve a rodine. V manželskom spoločenstve môžeme posilniť svoj osobný život. Získať odborné znalosti pre prácu s mládežou a s mládežou pri príprave na manželstvo a pre ďalšiu pastoračnú službu. Odovzdávať mladým ľuďom, rodinám, tým, ktorí sú novou nádejou Cirkvi, svetlo pravdy a pravdu lásky, ako ju zachováva učenie Cirkvi.
Formou na splnenie hlavných cieľov je trojročný vzdelávací cyklus, systematický diplomový kurz. Účastníci školenia, študenti, sú manželské páry; komunitu budú tvoriť celé rodiny. Štúdium bude zahŕňať týždenné stretnutia počas letných prázdnin a tri víkendové stretnutia počas roka, ak to situácia v spoločnosti dovolí.
 
Viac informácií: https://www.akademiekp.cz/studium-manzelstvi-a-rodiny/