Video posolstvo pápeža Františka

„Drahí bratia a sestry, najbližšie Svetové stretnutie rodín sa uskutoční v Ríme v júni 2022. Jeho témou je „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Po ročnom odklade z dôvodu pandémie je túžba opäť sa stretnúť veľká. Pri predchádzajúcich svetových stretnutiach zostala väčšina rodín doma a stretnutie bolo vnímané ako odohrávajúce sa v diaľke, sledované nanajvýš ak v televízii, alebo pre väčšinu rodín neznáme. Tentoraz bude mať celkom novú formu, a je to prozreteľnostná príležitosť zapojiť do svetového podujatia všetky rodiny túžiace pocítiť, že sú súčasťou cirkevného spoločenstva.
 
Stretnutie bude mať multicentrickú a difúznu podobu (rozptýlenú do viacerých centier), čo pomôže zapojeniu diecéznych spoločenstiev celého sveta. Rím bude hlavným miestom konania, kde sa niektorí delegáti rodinnej pastorácie zúčastnia na Festivale rodín, na Pastorálnom kongrese a na svätej omši, ktoré sa budú vysielať do celého sveta.
 
V rovnakých dňoch bude môcť byť každá diecéza centrom lokálneho stretnutia pre svoje vlastné rodiny a komunity. Týmto spôsobom sa budú môcť zúčastniť všetci, aj tí, ktorí nebudú môcť prísť do Ríma. Tam, kde je to možné, preto pozývam diecézne spoločenstvá, aby naplánovali iniciatívy k téme Stretnutia, s využitím symbolov, ktoré pripravuje Rímska diecéza. Prosím vás, aby ste v tomto organizovaní sa spolu s rodinami boli živí, aktívni a tvoriví, zladení s tým, čo bude prebiehať v Ríme.
 
Ide o cennú príležitosť vložiť sa s nadšením do rodinnej pastorácie: manželské páry, rodiny a duchovní pastieri pospolu. A tak s odvahou, drahí duchovní pastieri a drahé rodiny, pomáhajte si navzájom pri organizovaní stretnutí v diecézach a vo farnostiach všetkých kontinentov. Šťastnú cestu smerom k blížiacemu sa Svetovému stretnutiu rodín! A nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem!“
 
https://www.youtube.com/watch?v=nZU6uxChL3o