Zasadanie Rady pre rodinu v Banskej Bystrici (20. júna 2018)

Dňa 20. júna 2018 v Centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici na pozvanie predsedu Rady KBS pre rodinu, Mons. Milana Chautura, sa zišlo na svojom pravidelnom zasadaní 20 členov rady zo všetkých diecéz Slovenska.

Hlavnú tému stretnutia „Manželská a rodinná spiritualita na Slovensku“ uviedol v duchovnom zamyslení otec Štefan Kojš. Následne tému na základe exhortácií pápeža Františka Amoris laetitia Gaudete et exultate predstavil Pavol Hric. Konkrétny model manželskej a rodinnej spirituality Hnutia kresťanských rodín na Slovensku (HKR) predstavil Igor Miština v prezentácii Spiritualita kresťanských rodín. Model vychádza zo skúseností a overených princípov členov HKR, zo Svätého Písma a učenia Cirkvi (Familiaris consortio). Je postavený na troch pilieroch a venuje sa duchovnému životu manželstva a rodiny a prostriedkom, ktoré ho rozvíjajú. Ku nim patria aj každodenné radosti a starosti jedinečné pre každú rodinu, cez ktoré sa jej členovia posväcujú. Pápež František o tom hovorí v Amoris laetitia v bodoch 315-316.  

V následnej diskusii k téme sa prítomní snažili pomenovať cesty ako pomôcť manželom a rodinám vo farnostiach porozumieť a prijať každodenný manželský a rodinný život ako cestu svätosti, na ktorej sa manželský a rodinný život stáva osobitnou formou modlitby.

Odkaz Anky Kolesárovej rodinám a pozvanie na jej blahorečenie členom rady sprostredkovala Iva Mocáková. Predstavila život Anky v rodine a okolnosti jej mučeníckej smrti, ktorou preukázala čnosti čistoty a vernosti Božiemu zákonu hlboko ukotvenom v jej mladom srdci. Poukázala na ovocie dobrej výchovy rodičov, rodičov jednoduchých a nábožných.

V bloku informácií zástupcovia diecéz prezentovali prorodinné aktivity za obdobie od ostatného stretnutia, ale i tie, ktoré prebiehajú alebo sa pripravujú.  Patria k nim príprava na Svetové stretnutie rodín vo farských spoločenstvách, diecézne i farské  Dni rodiny, Kurzy prípravy na manželstvo, ktoré sa postupne rozširujú na ďalšie nové miesta - farnosti a dekanáty vo viacerých diecézach, letné rodinné tábory,  vznik katolíckeho dámskeho klubu v Košiciach, diecézna konferencia o rodine v Košiciach, programy pre bezdetné manželské páry, program Ráchelina vinica pre uzdravenie postabortívneho syndrómu, novootvorený master-program teológie manželstva a rodiny a ďalšie.

Zasadanie prebiehalo v rodinnej atmosfére a bolo nesené modlitbou v úvode i závere stretnutia.