Zasadanie Rady pre rodinu v Banskej Bystrici (7. jún 2017)

Dňa 7. júna 2017 sa uskutočnilo zasadanie Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu. Zišla sa pod vedením jej predsedu Mons. Milana Chautura. Na stretnutí sa zúčastnilo 23 členov rady, kňazov a laikov zo všetkých diecéz, a ďalších hostí.

Hlavnú tému stretnutia Sprevádzanie rodín vo farnosti uviedol Peter Čieško čerpajúc z posynodálnej apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Amoris laetitia. Zvýraznil sprevádzanie manželov v prvých rokoch manželstva, úlohu skúsených manželských párov pri tomto sprevádzaní a úlohu farnosti vytvoriť priestor pre stretávanie, pravidelné duchovné obnovy zamerané na prehĺbenie manželského vzťahu.

Manželia Emil a Anna Kondeloví predstavili model pravidelných mesačných stretnutí pre manželské páry a rodiny vo farnosti. Tematicky zamerané na prehĺbenie a upevnenie manželského vzťahu. Prvých dvanásť stretnutí vychádza z Amoris laetitia, každé stretnutie má časť katechézy, svedectva manželov na danú tému a rozhovor manželského páru na základe pripravených otázok. Navrhnuté témy sa venujú povolaniu rodiny, každodennej láske v manželstve, rastu manželskej lásky, komunikácii, manželskej sexualite, plodnosti, prijatiu nového života, výchove detí, krízam a ťažkostiam, manželskej a rodinnej spiritualite.

Rada pre rodinu pripraví pre farnosti pastoračnú pomôcku k stretnutiam rodín vo farnosti na základe uvedeného modelu.

Účastníci stretnutia sa oboznámili s aktuálnymi informáciami o príprave 9. svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční v auguste 2018. Informovali členky rady Monika Jucková a Viera Václavová, ktoré sa začiatkom júna zúčastnili prípravného stretnutia v Dubline.

Rada pre rodinu na svojej stránke bude informovať o prípravných aktivitách a organizácii účasti na tomto podujatí. Oficiálne zahájenie prípravy organizátori ohlásili na september 2017.

Zástupcovia diecéz sa navzájom informovali o diecéznych aktivitách ako sú Kurzy prípravy na manželstvo, Ohne snúbencov, Deň rodiny, víkendové duchovné obnovy pre manželov, duchovné obnovy pre bezdetné manželské páry, projekt Ráchelina vinica pre zranených potratom, úspešný rok projektu Diplom v rodinnej pastorácii, kreovanie diecézneho centra pre rodinu, diecéznej rady pre rodinu, púte rodín, adorácie rodín a zasvätenie rodín Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.   
 

Súčasťou zasadania rady bola aj spoločná modlitba a gratulácia Mons. Milanovi Chauturovi, predsedovi rady, k významným osobným výročiam i výročiam Košickej eparchie.