Zasadanie Rady pre rodinu v Košiciach (11. október 2017)

Dňa 11. októbra 2017 sa zišlo v Košiciach na pozvanie predsedu Rady KBS pre rodinu, Mons. Milana Chautura, 16 členov rady zo všetkých diecéz Slovenska na svojom pravidelnom zasadaní.

Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime bola hlavnou témou stretnutia Panna Mária a rodina. Zástupcovia Rožňavskej diecézy dp. Jozef Palušák a pani Oľga Ružičková vo svojich príspevkoch o mariánskej úcte v rodine, o modlitbe sv. ruženca v rodine, o putovaní rodín na mariánske pútnické miesta, o Panne Márii vzore pre ženy a matky, pripravili priestor pre rozhovor o tom, ako posilniť úctu k Panne Márii v rodinách. Takú úctu, ktorá vedie k Ježišovi. V diskusii  členovia rady hľadali odpoveď na otázku ako pomôcť rodinám vytvoriť spoločenstvo modlitby aspoň raz za deň, spoločenstvo modlitby sv. ruženca. Čo urobiť preto, aby rodina bola domácou Cirkvou?

Zo skúseností a vyjadrení, ktoré v rozhovore odzneli, sa ukázala jednou z hlavných podmienok spoločnej modlitby v rodine – aby rodina bola spoločenstvom. Nie skupinou ľudí, ktorí aj keď sú fyzicky spolu, venujú sa iba osobným záujmom ako je mobil, televízia, internet a uzatvárajú sa do seba. Ale spoločenstvom,  v ktorom sa rodičia navzájom a rodičia s deťmi zdieľajú, majú čas na spoločný rozhovor, na spoločné stolovanie, na spoločné prežívanie času. Bez tejto prirodzenej podmienky nie je možné vytvoriť spoločenstvo modlitby.

Stretnutie pokračovalo témou prípravy na 9. Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v auguste 2018 v írskom Dubline. Intenzívna príprava začne s novým Cirkevným rokom, teda v advente, kedy budú k dispozícii spravované materiály vo forme stretnutí pre rodiny vo farnosti s témami apoštolskej exhortácie Amoris laetitia – Radosť lásky.

Prof. Jozef Mikloško hovoril s členmi rady o možnostiach spolupráce v sprevádzaní rodín v špecifických situáciách. Ponúkol kňazom a ich spolupracovníkom kurzy o terénnej práci s takýmito rodinami ako sú napr. Stretnutia rodinného kruhu. Rovnako vyslovil potrebu špecializácie kňazov v tejto oblasti a vyčlenenie pre túto špecifickú službu.

Záver stretnutia patril informáciám z diecéz o aktivitách pre manželov a rodiny, ako sú kurzy prípravy na manželstvo, formovanie centra pre rodinu Košickej arcidiecézy, duchovné cvičenia a ďalšie aktivity pre posilnenie rodiny.