Zasadanie Rady pre rodinu v Košiciach (5. marec 2012)

Pravidelné zasadanie Rady pre rodinu KBS sa uskutočnilo 5. marca v Košiciach v priestoroch Košického eparchátu pod vedením predsedu rady, Mons. Milana Chautura, košického eparchu.
 
Hlavnú tému stretnutia Ohrozenia dnešnej rodiny rozobrala vo svojej prednáške Ing. Jana Ray-Tutková M.A.. Poukázala na ohrozenia rodiny ideológiou rodovej rovnosti, homosexuality a kontroly populácie. Predložila podnety ako posilniť inštitúciu manželstva. V diskusii prítomní ponúkli konkrétne aktivity a literatúru, ktoré sú overené a ktorých väčšia podpora a vytvorenie lepších podmienok zo strany Cirkvi dlhodobo napomôžu posilneniu rodiny.
 
V druhej polovici programu sa členovia rady zaoberali prípravou konkrétnych aktivít pre rodiny: Svetové stretnutie rodín v Miláne, ktorému budú predchádzať prípravné aktivity vo farnostiach Týždeň rodiny, internetová súťaž „Na ceste do Milána“ a na približne dvadsiatich miestach na Slovensku Deň rodiny. Ďalej sa zaoberali formáciou tímov Kurzov prípravy na manželstvo, podnetmi z konferencie Rodina a rodinná politika a aktuálnymi informáciami z diecéz.
Slávnostnou časťou programu bolo spoločné blahoprianie predsedovi Rady pre rodinu, Mons. Milanovi Chauturovi k 20. výročiu biskupskej vysviacky a k 15. výročiu zriadenia Košického exarchátu.
Bližšie informácie o aktivitách rady sú na www.rodina.kbs.sk
 
Informovala Viera Václavová