Zasadanie Rady pre rodinu v Litave (30. apríla 2024)

V pondelok 29. apríla 2024 členovia Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu putovali do Lackova, malého kostolíka v Banskobystrickej diecéze, v ktorom sa nachádza oltárny obraz Svätej rodiny namaľovaný podľa náčrtu vizionárky – sestry Lucie, pri poslednom zjavení vo Fatime.

Obraz, ktorého autorom je akademický maliar Stanislav Dusík osobne požehnal sv. Ján Pavol II. V kostole sa nachádzajú aj relikvie fatimských pastierikov sv. Františka a sv. Hyacinty.

Zámerom púte Rady do Lackova bolo prosiť za všetky rodiny na Slovensku, aby mali silu žiť svoje povolanie k láske a nebáli sa svedčiť o hodnote rodiny v dnešnom svete, rovnako poďakovať i prosiť za požehnanie práce Rady i jej členov.

Svätú omšu za účasti miestnych veriacich i ďalších pútnikov celebroval arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda Rady, ktorý vo svojom príhovore na príklade sv. Kataríny Sienskej, svätice dňa vyzdvihol neoceniteľný prínos žien a ich spirituality pri naprávaní kríz spoločnosti a Cirkvi.

Pred svätou omšou farský administrátor Martin Kňažek predstavil prítomným históriu kostola i obrazu a viedol modlitbu ruženca.

Stretnutiu predchádzalo zasadnutie Rady, ktoré hostil obecný úrad a farnosť v Litave.

V programe zástupcovia Rady pre rodinu spolu s tajomníkom KBS Ivanom Ružičkom hovorili o plánovanej reorganizácii rád a komisií KBS. Hodnotili tiež Celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín, ktoré sa uskutočnilo 13. – 14. marca 2024 v Rodinkove.

Zároveň dostali informácie o Celoslovenskom seminári pre formátorov, ktoré bude 15. mája v Badíne, o finalizácii aktualizácie tém kurzov prípravy na manželstvo a aktivitách Rady na rok 2025.

Ďalšie zasadnutie Rady sa uskutoční 10. októbra 2024.

Video-reportáž: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_32703

Fotografie zo stretnutia je možné nájsť na facebookovej stránke Rady.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240430015