Zasadanie Rady pre rodinu v Trnave (25. mája 2016)

(TK KBS) V Trnave sa 25. mája 2016 uskutočnilo zasadanie Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu. Zišla sa pod vedením jej predsedu Mons. Milana Chautura. Na stretnutí sa zúčastnilo 22 členov rady, kňazov a laikov zo všetkých diecéz, a ďalších hostí.

Hlavnú tému stretnutia Svätý rok milosrdenstva v manželstve uviedol dp. Peter Mikula zamyslením. Čerpal v ňom z posynodálnej apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Amoris laetitia a vyzdvihol myšlienku, že pokoj a harmónia v manželstve je jedine ovocím lásky, ktorá miluje za hranice povinnosti a spravodlivosti.

Manželia Igor a Mária Mištinoví predniesli hlavnú tému, v ktorej poukázali cez osobné svedectvo na skutočnosť, že byť milosrdní ako Otec znamená pre manželov najmä - vernosť, odpustenie, zmierenie a blízkosť. V ďalšej časti zasadnutia dp. Peter Labanič predstavil po jednotlivých kapitolách obsah novej posynodálnej exhortácie pápeža FrantiškaAmoris laetitia o láske v rodine. Rada chystá v novembri konferenciu, ktorá sa bude venovať podrobnej prezentácii tejto exhortácie (12. 11. 2016).

O ochrane rodinných hodnôt v OSN hovoril Jaroslav Chanas, ktorý absolvoval dvojmesačnú stáž v tejto inštitúcii. Upozornil na hrozbu rodovej ideológie, ktorou sú špecifikované všetky rozhodnutia top inštitúcií OSN a majú ambíciu postupne celosvetovo preniknúť všade, kde sa im to podarí. Za dôležité preto označil podporovať na Slovensku znalostné centrá, vzdelávanie stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, katechétov, bohoslovcov, kňazov a samotných rodín.
Pavol Hric predstavil dotazník, ktorý má poslúžiť k mapovaniu pastorácie rodín na Slovensku. Dp. Marek Iskra prestavil študijný program pre manželov Diplom v rodinnej pastorácii, ktorý toto leto otvorí svoj prvý kurz. Záver stretnutia patril aktuálnym informáciám z diecéz, v ktorých diecézni koordinátori informovali o dôležitých aktivitách pre manželov a rodiny, ktoré sa uskutočnili a ktoré plánujú v najbližšom období.
TK KBS informovala Viera Václavová