Zasadanie Rady pre rodinu v Žiline (14. marca 2018)

Dňa 14. marca 2018 sa v Žiline na pozvanie predsedu Rady KBS pre rodinu, Mons. Milana Chautura, zišlo na svojom pravidelnom zasadaní 22 členov rady zo všetkých diecéz Slovenska a dvaja hostia.

V roku synody o mládeži aj Rada KBS pre rodinu zvolila za hlavnú tému prvého zasadania Mladí a povolanie k manželstvu so zámerom reflektovať výsledky dotazníka k synode v pastorácii rodín, najmä vo vzdialenej i blízkej príprave na manželstvo. ThLic. Ondrej Chrvala, tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity, predstavil spracované výsledky dotazníka, ktoré vypovedajú o hodnote manželstva a rodiny v chápaní a prežívaní mladých ľudí vo veku 16-29 rokov. V následnej diskusii zazneli konkrétne podnety na spoluprácu oboch rád v oblasti formácie mladých k povolaniu k manželstvu.

V ďalšej časti programu PhLic. Ladislav Cichý predstavil prítomným závery dotazníka k inovácii Kurzu prípravy na manželstvo a následnej diskusii hovorili členovia rady o ďalších krokoch na tejto ceste.

O skúsenostiach s prípravou na blížiace sa 9. Svetové stretnutie rodín podľa pastoračnej pomôcky pre farnosti, ktorú vydala Rada KBS pre rodinu, s názvom Rozprávajme sa o rodine! Buďme rodinou! sa podelili viacerí členovia rady. Pracovné listy a prezentácie k jednotlivým témam je možné si stiahnuť na web-stránke www.ssr2018.sk , ktorú spravuje Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy. O aktuálnych informáciách z prípravy 9. svetového stretnutia rodín, o možnostiach účasti a registrácii informovala Viera Václavová.

Významnou časťou programu zasadania rady boli aktuálne informácie z diecéz, v ktorých členovia sa členovia rady podelili o dôležité udalosti zo svojich diecéz ako je ustanovenie Diecézneho centra pre rodinu v Košickej arcidiecéze, rozšírenie Kurzu prípravy na manželstvo do ďalšieho dekanátu – Lučenec v Rožňavskej diecéze a záujem o ďalšie Kurzy prípravy na manželstvo takmer vo všetkých diecézach, zavedenie víkendových duchovných obnôv pre rodiny vo Vojenskom ordinariáte. Odznela informácia o príprave Dňa rodiny 2018 a o Akadémii Karola Wojtylu a Misijnej škole Karola Wojtylu.

Zasadanie prebiehalo v rodinnej atmosfére a bolo nesené modlitbou v úvode i závere stretnutia.