Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí (2. vydanie)

 

1. Priebeh prípravy detí na prvé sväté prijímanie

Prečo stretnutia pre rodičov
Cesta viery
Desatoro – Desať rád pre šťastný život
Sprievodca na ceste
Desať slov o slobode
Zákon lásky
Rodičia ako prví zvestovatelia blahozvesti pre svoje deti.
Hlavné úlohy kresťanskej výchovy
Dve podmienky zvestovania
 

2. Veriť Bohu

Veriť Bohu
Čo znamená veriť
Aký je Boh
Veľká sila ukrytá v malom zrnku
Milujme Boha – prvé a druhé Božie prikázanie
Prvé prikázanie
Druhé prikázanie
Modlíme sa s našimi deťmi
Pojem Boha u detí
Zmysel modlitby
Výchova k modlitbe
Systém modlitby
Ťažkosti detskej modlitby
 

3. Ježiš uzdravuje 

Ježiš uzdravuje
Uzdravenie slepého
Uzdravenie hluchonemého
Uzdravenie chorého s ochrnutou rukou
Uzdravenie ochrnutého
Láska v rodine a ochrana života
Štvrté Božie prikázanie
Piate Božie prikázanie
Otázky mravnej výchovy
Rozvíjanie svedomia
Odmena a trest
Výchova k cnostiam
 

4. stretnutie: Ježiš nám odpúšťa

Ježiš nám odpúšťa
Daj pozor, aby si to nerozbil!
Ježiš je hosťom u Zacheja
Na ceste zmierenia
Ježiš mi odpúšťa
Chránime čistotu tela i duše
Šieste Božie prikázanie
Deviate Božie prikázanie
Výchova k láske a čistote
Boží poriadok
Zdravá sexuálna výchova
Čo treba deťom povedať
Výchova k studu
 

5. Ježiš nás oslobodzuje

Ježiš nás oslobodzuje
Židovská pascha
Pravidlá pre život na slobode
Poznať, konať, vidieť
Smrť a nový život        
Kresťanská Veľká noc
Chránime svet okolo nás
Siedme Božie prikázanie
Desiate Božie prikázanie          
Detské chyby a ich príčiny
Dieťa neposlúcha
Mať a túžba vlastniť
Dieťa klame
 

6. Ježiš nás pozýva na hostinu

Ježiš nás pozýva na hostinu
Ježiš nasycuje
Ježiš sa stáva chlebom
Obeta ako dar
Stretnutie s Ježišom
Svätá omša
Pozvanie na hostinu
Spoločne oslavujme Boha –   tretie Božie prikázanie
Svätá omša
Čo môžeme ako rodina prežiť na spoločnej svätej omši
Slávnosť rodiny a spoločenstva
Výchova k spoločnému stolovaniu
Spoločná oslava svätej omše
Sväté prijímanie
 

7. Strom viery

Aby strom viery rástol
Rodina otvorená Bohu a blížnemu
Rozprávanie o Pánu Ježišovi
Hovorme pravdu - Ôsme Božie prikázanie
Život kresťanskej rodiny
Slávenie sviatkov Cirkevného roka
Stretnutia rodín vo farnosti
 

8. Príprava slávnosti v kostole 

                         
Modlitba za rodinu
Literatúra
 
Ak máte záujem o príručku, kontaktujte nás.