Tlačová konferencia k X. svetovému stretnutiu (30.9.2021)

30.9.2021 bola z Tlačovej kancelárie Svätej stolice naživo vysielaná tlačová konferencia, na ktorej bolo predstavené X. svetové stretnutie rodín. Medzi rečníkmi boli: Jeho Eminencia kard. Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život; Jeho Eminencia kard. Angelo De Donatis, generálny vikár Jeho Svätosti pre Rímsku diecézu; Prof. Gabriella Gambino, podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život; Msgr. Walter Insero, riaditeľ Úradu sociálnej komunikácie Rímskej diecézy; Giovanni a Elisabetta Scifoniovci, rodina zastupujúca Rímsku diecézu. V sále bol prítomný aj Marco Frisina, autor hymny 10. svetového stretnutia rodín, a otec Marko Ivan Rupnik, ktorý namaľoval obraz, symbol podujatia. Prinášame Vám príhovory z tlačovej konferencie v plnom znení:
 
Kard. Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život
Kard. Angelo De Donatis, generálny vikár Jeho Svätosti pre Rímsku diecézu
Prof. Gabriella Gambino, podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život
Msgr. Walter Insero, riaditeľ Úradu sociálnej komunikácie Rímskej diecézy
Giovanni a Elisabetta Scifoniovci, rodina zastupujúca Rímsku diecézu