Deň rodiny

V roku 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN Medzinárodný deň rodiny, pripadajúci na 15. mája. Medzinárodný deň rodiny odráža význam, aký medzinárodné spoločenstvo pripisuje rodine ako základnej bunke spoločnosti. Je príležitosťou pre jednotlivé vlády, aby sa zamysleli nad rodinnou politikou v ich krajine. Zároveň je 15. máj možnosťou, aby vlády, ako aj mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, cirkvi a ďalší aktivisti, zasadzujúci sa za klasický model rodiny, organizovali podujatia s cieľom informovať o funkciách, ktoré plní rodina. Počas Medzinárodného dňa rodiny možno lepšie pochopiť, ako ekonomické, sociálne, demografické a kultúrne procesy vplývajú na rodiny.
 
Zastrešenie podujatia
Na Slovensku sa Deň rodiny organizuje od roku 2009, kedy bol slávený na národnej úrovni. Od roku 2010 sa deň rodiny slávi na regionálnej úrovni na rôznych miestach Slovenska. Nositeľom myšlienky Dňa rodiny a koordinátorom podujatia v celoslovenskom meradle je Fórum kresťanských inštitúcií.
 
Zámer podujatia
Hlavným zámerom tohto podujatia je poukázať na dôležitosť rodiny a manželstva v spoločnosti. Deň rodiny je verejným vyjadrením podpory prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar. Zámerom organizátorov je poukázať na dôležitosť autonómie rodiny, princípu subsidiarity, pretože rodičia sú tí, ktorí majú prirodzené právo na výchovu svojich detí, a úlohu manželstva, keďže ono je ideálnym priestorom pre rozvoj dieťaťa, pre vzájomnú lásku a dôveru medzi partnermi.
 
Program
Podujatie Deň rodiny sa koná v okolí 15. mája na rôznych miestach Slovenska. Mottom podujatia je: „aby deti otca mali, aby mali mamu“. Pre účastníkov podujatia je pripravený kultúrno-spoločenský program, súťaže rodín, detské atrakcie, trh prorodinných organizácií a rôzne zaujímavé sprievodné akcie. Podujatie podporujú mnohé známe osobnosti a inštitúcie. Významnú úlohu zohrávajú aj médiá.
 
Viac informácií na www.denrodiny.sk