Deň rodiny

V roku 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN Medzinárodný deň rodiny, pripadajúci na 15. mája. Medzinárodný deň rodiny odráža význam, aký medzinárodné spoločenstvo pripisuje rodine ako základnej bunke spoločnosti. Je príležitosťou pre jednotlivé vlády, aby sa zamysleli nad rodinnou politikou v ich krajine. Zároveň je 15. máj možnosťou, aby vlády, ako aj mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, cirkvi a ďalší aktivisti, zasadzujúci sa za klasický model rodiny, organizovali podujatia s cieľom informovať o funkciách, ktoré plní rodina. Počas Medzinárodného dňa rodiny možno lepšie pochopiť, ako ekonomické, sociálne, demografické a kultúrne procesy vplývajú na rodiny.
 
Kampaň deň rodiny na Slovensku
Nositeľom myšlienky Dňa rodiny a koordinátorom kampane v celoslovenskom meradle je Fórum kresťanských inštitúcií a to od roku 2009, kedy bol slávený na národnej úrovni.  Od roku 2010 sa Deň rodiny slávi na regionálnej úrovni na rôznych miestach Slovenska vrátane online priestoru.   Jeho aktérmi sú mestá, obce, občianske organizácie, farnosti, spoločenstvá. Je občianskou, pozitívnou a nepolitickou aktivitou. Zvyčajne nad touto aktivitou preberá záštitu predseda rady pre rodinu KBS.
 
Počet zapojených miest a obcí je zvyčajne medzi 30 – 50. Téma daného ročníka sa od roku 2018 konkretizuje a reflektuje témy v spoločnosti, či cirkvi, napríklad: „Stojíme pri sebe“,  „V obci i meste rodina na prvom mieste“, „Každá nedeľa je Deň rodiny“, či “Otec nablízku”.
 
Od roku 2021 má Deň rodiny nové logo. Autorkou pôvodného loga, ktoré sa používalo od roku 2009 je akademická maliarka Iva Štrbová. Touto cestou jej organizátori veľmi pekne ďakujú. Autorom nového loga a celého konceptu je grafik Andrej Kmeťo.  Logo vyznieva hravo, radostne a pozitívne, je kruhového tvaru,ktorý predstavuje spoločenstvo a tým je každá rodina bez ohľadu na počet členov.  Kruh je doplnený smajlíkom z dvojbodky a písmena.  V jednom objekte sú 4 rôzne smajlíky znázorňujúce štyroch členov rodiny ako symbolu, že členovia rodiny sú samostatnými bytosťami a pritom spolu tvoria jedinečné prijímajúce zoskupenie.  Preto sa aj smajlíky dajú vo vizuálnom stvárnení použiť v v rôznych zoskupeniach a motívoch.

Zámer kampane Deň rodiny 
Hlavným zámerom tohto podujatia je poukázať na dôležitosť rodiny a manželstva a rodinu dostávať do centra pozornosti spoločnosti. Deň rodiny je verejným vyjadrením podpory prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar. Zámerom organizátorov je poukázať na dôležitosť autonómie rodiny, princípu subsidiarity, pretože rodičia sú tí, ktorí majú prirodzené právo na výchovu svojich detí, a úlohu manželstva, keďže ono je ideálnym priestorom  pre rozvoj dieťaťa, pre vzájomnú lásku a dôveru medzi partnermi. Deň rodiny chce byť platformou, ktorá spája všetkých, ktorých spoločnou hodnotou je rodina založená manželstvom muža a ženy.
 
Program
Kampaň  Deň rodiny s mottom daného ročníka  sa koná v okolí 15. mája na rôznych miestach Slovenska, ako aj v online priestore.  Deň rodiny môže byť vo forme veľkého verejného podujatia s kultúrnym programom, duchovného programu, či rodinnou hrou, v štýle pikniku, online udalosti, podcastu, šotu, workshopu, prednášky, ponuky psychologickej podpory, koučingu, zábavnej aktivity, koncertu, tlačovej správy, blogu… Je na  kreativite aktérov, akým spôsobom prispievajú ku Dňu rodiny. Cieľom je,  aby Slovenskom pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny zaznela dobrá zvesť o rodine. Fórum kresťanských inštitúcií poskytuje organizátorom a aktérom logo, manuál k logu, grafické vizuály daného ročníka, tému i hymnu a uzatvára mediálne partnerstvá.
Podujatie podporujú mnohé známe osobnosti a inštitúcie. Významnú úlohu zohrávajú aj médiá.
 
Viac informácií na www.denrodiny.sk